×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 572

Menu

Content

Breadcrumb

Spiritualitet

Den indre innstillingen vi har når vi lever og oppfyller Guds sendelse, utgjør vår kongregasjons spiritualitet.

Denne spiritualiteten utfolder seg i det vi er som åndelig fellesskap og det vi gjør av apostolisk arbeid.

Moder Klara Wolff har bestemt vår spiritualitets grunnform. Hun var åpen for Guds kall, tok i mot Hans nådegave, var tro mot Hans oppdrag; hun var følsom for tidens nød og ville hjelpe hvor det var mest nødvendig. Dette danner fundamentet for den åndelige grunnholdning som utviklet seg. Denne fikk sin spesielle form gjennom vår karisma og gjennom våre første søstres hensikter og mål, gjennom deres fromhet og gjennom de menneskelige, intellektuelle og åndelige gaver og evner som de bragte med seg til fellesskapet.

Som medlem av den hellige Frans av Assisis tredje orden, ga moder Klara vår kongregasjons spiritualitet et klart fransiskanske preg.

Vår spiritualitet er kraftstrømmen som gir vårt kall og vår sendelse liv og næring, lys og retning.

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III