Menu

Content

Breadcrumb

Roma, Påske 2017

„Og denne Jesus er det nå Gud har oppreist; Alle vi her er vitner på det”. (Apg 2,32)

Kjære søstre og medlemmer av Apostolatsfellesskapet St. Elisabeth,

Gjennom dåpen, som vi mottok, og troen som vi bekjenner, er vi kalt til autentisk å vitne om vår Herre Jesu Kristi liv, død og oppstandelse. I dag har vi påskemorgen. Likt Apostlene stanser vi ved vår Mesters tomme grav, for å forkynne med overbevisning og tro at Han virkelig oppstod. Med vårt blikk rettet på den tomme grav styrkes vår tro og sikkerhet om at „han er ikke her, han er oppstanden” (Matt 28,6), Han lever – og „alle vi her er vitner på det” (Apg 2,32).

Apostlenes liv med Jesus var fylt av utrolige hendelser. De var vitner til Hans gjerninger, som de beundret Ham for. Idet de så hvordan folkemengden trengte seg inn på Jesus, var de sikkert stolte av sin nærhet til Ham og av at de hver dag hadde kunnet lytte til Hans ord. Kanskje de til og med drømte om en gang å bli populære og mektige ved Mesterens side. Plutselig kom Skjærtorsdagens ensomhet og Langfredagens smerte. Deres Herre ble tatt bort og dømt til døden. Så mye hadde de forventet, men de kjente seg nå forlatte, uten Mesteren, støtt bort fra samfunnet, foraktet fordi de fulgte Ham. Påskeaften ble stille, ensom og tom. Og deretter, etter lidelsens sterke erfaring, kommer Påskens glede – dagen for seier og oppstandelse.

I likhet med dagen da Mesteren ble ført bort, ble disiplene den tredje dagen alvorlig forskrekket over Jesu tomme grav. De hører kvinnenes entusiastiske fortellinger, likevel kan de ikke helt tro på ordene om oppstandelsen. De løper selv til graven for å forsikre seg om, det de hører er sant? Fylt av uro, „går Peter inn i graven; der ser han likklærne ligge”. Etter ham kom også Johannes inn i graven og han „så, og trodde” (Joh 20, 6–9). Etter påskemorgen viste Den Oppstandne Kristus seg mange ganger for disiplene for å styrke deres tro. Han kom til dem der de var forsamlet, hilste dem med ordene „Fred være med dere!” og viste lidelsens tegn for dem. „Ved synet av Herren ble disiplene inderlig glade” (Joh 20,20) og tvilte ikke mer. Møtet med Den Oppstandne Mester inngav nytt håp, glede og styrke i deres hjerter. Fra nå av ble forkynnelsen av oppstandelsens mysterium til deres mål i livet. De trodde og takket være troen, kunne de virkelig vitne helt til jordens ender.

Peter og de elleve sier stolt til folkemengden, samlet foran matsalen deres, og etter hvert til Sanhedrin: „alle vi her er vitner på det” (Apg 2, 32 b). De bekrefter hvor viktig det personlige møte med Den Oppstandne var for dem. Møtet forårsaket deres indre forvandling, styrket troen og gjorde dem egnet til å dele den åndelige rikdommen med andre. Menneskelig erfaring er vesentlig for oss. Erfaringen må være uttalt, fordi den kan ikke rommes i „våre små hjerter” alene. Gud skjenker oss nåde og oppmuntrer oss til å dele den med vår neste. Han gir ikke gaver bare til oss, men Han gir dem for at vi kan dele og tjene andre med dem.

Kjære søstre og medlemmer av Apostolatsfellesskapet St. Elisabeth; for å erfare Jesu oppstandelses glede, trenger vi først helhjertet å gjennomleve Fastetiden, delta i Korsvei andaktene, og fordype oss i Hans lidelse, død og ensomhet. Sterkt opplevde Kirkelige andakter hjelper oss til å oppdage gleden av møtet med Den Oppstandne Herre. Et slikt møte med Jesus styrker livets indre glede, oppildner oss til å vitne og dele vår troserfaring med andre.

I dag kommer Jesus også til oss og sier: „fred være med dere”. Han berører oss med sin nåde på samme måte, som Han gjorde det med disiplene i matsalen. Han vil at vi skal tro, motta Hans ord og bekjenne at Han oppstod for oss. Å erfare den levende Guds nærvær har apostolisk karakter, det gjør mennesket til et vitne. Som de konsekrerte eller som medlemmer av Apostolatsfellesskapet St. Elisabeth, ble vi utvalgt av Gud, likt de første disipler, til å vitne med kraft og overbevisning om Jesu oppstandelse. Vi er oss bevisste, på det store ansvaret vi har til å forkynne vår Herres oppstandelse med ord og liv. Bare den som erfarte og selv fant ut av sannheten, kan vitne om den. Troen må gjennomsyre menneskets hele liv (jfr. Lumen Fidei, 4). Derfor er vi klare til å bekjenne vår tro på Jesus Kristus og vitne overalt, uansett reaksjon eller kritikk fra samfunnene vi tjenestegjør i. Vår holdning vil vise Kristus og være til oppmuntring, forandre tanke- og levemåte hos andre. Den vil hjelpe dem til også å finne veien til Gud. Det er verdt å spørre seg selv under bønn: Er mine møter med Jesus virkelig personlige? Kan jeg snakke med Jesus som med min venn? Viser jeg til at Jesus er viktig i livet mitt? Tar jeg Ham med i mine avgjørelser? Vitner jeg virkelig på denne måten om Den Oppstandne Jesus?

Kjære søstre og medlemmer av Apostolatsfellesskapet St. Elisabeth, i anledning av Kristi Oppstandelses høytid, ønsker jeg for oss alle, at vårt personlige møte med Den Oppstandne Jesus fyller våre hjerter med sann glede, standhaftig håp og Guds fred. Måtte dette møtet gjøre at vi fullfører våre daglige plikter med entusiasme og kan vitne om Den Oppstandne Jesus.

Idet jeg ønsker å forenes med dere i Herrens Oppstandelses høytid, sender jeg mange søsterlige hilsener på vegne av generalledelsen, alle beboere i generalhuset og meg selv,

deres hengivne i Herren
S. M. Samuela Werbinska
generalsuperior

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III