Menu

Content

Breadcrumb

Oslo, høytiden for den hl. Elisabeth 2016

"Hvor mye behag Gud skulle ha…, hvis vi kunne være unike og ekte døtre av den hl. Elisabeth av hele vårt hjerte, idet vi ikke skulle lete etter annet enn Guds ære, behag, og egen helligelse". Moder Franziska

Kjære Søstre og Postulanter, "Den hl. Elisabeth kunne si om seg selv, at hun ikke elsker noe eller noen annen enn Kristus. Dypt forenet med Gud i bønn, så hun Hans nærvær i menneskene. I dem, særlig i de fattige, syke og nødlidende har hun gjenkjent sin Herre, og tjent Ham med konkrete handlinger. Med det har hun bevist sin kjærlighet. Herren har vært kilden for hennes ubegrensede kjærlighet til menneskene." (RI 3.5) For salige Maria Louise, medgrunnlegger av vår Kongregasjon, var dyp kjærlighet til Kristus en kilde til å hente krefter fra, for barmhjertige gjerninger. Slik er det også for oss, hennes åndelige døtre. Den radikale gaven å gi seg selv av kjærligheten til Jesus, er mulig for ethvert medlem av den menneskelige familie. "Ut fra den spesielle nåden, å leve nært Kristus, strømmer nettopp muligheten og ønsket om å ofre seg selv helhjertet, gjennom de evangeliske råds profess i det konsekrerte livet. Mer enn et avkall, er det først og fremst en spesiell form for mottagelse av Kristi mysterium, som vi opplever i Kirken." (VC 16)

Årets høytid for vår Skytshelgen, får vi oppleve som en stor nådegave ved avslutningen av barmhjertighetens jubileums år. I dette året kunne vi kontemplere over barmhjertigheten – Kristi sendelses kraft. Gjennom åpenheten for Guds største gave, kjærligheten, forstår vi, at som følge av, ”å ta imot gaven, kan vi gi våre liv for andre, ved å være barmhjertige overfor våre brødre. Gud, gjennom å vise barmhjertighet mot oss, forventer, at vi skal vitne om barmhjertigheten, i verden." (jfr. hl. Johannes Paul II)

Måtte Guds barmhjertige kjærlighets lys og varme røre ved oss. Gjennom hver og en av oss, skal den videre røre enhver medsøster i våre fellesskap, og gjennom våre fellesskap gå videre til omgivelsene og et hvert sted hvor vi tjenestegjør.

Jeg forener meg med dere i den gledelige feiringen og forsikrer om forbønn og mange hjertelige hilsener, også fra Søstre i den norske provins.

Sr. M. Katarina Hodyr
provinsialsuperior

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III