Menu

Content

Breadcrumb

Sr. Klaras løfteavleggelse

Den 22. februar 2014 kl. 11.00. under Den hellige messe i St. Elisabeths kapell på Nordstrand avla sr. M. Klara (Christine Maria) Ottersen sine første løfter.

Etter messen var det kirkekaffe. Takk til alle som kom og ba for vår Kjære Søster M. Klara.

Se bilder fra begivenheten.

St.Elisabethsøstrene

Pater Arne Fjelds preken fra Sr. M. Klaras løfteavleggelsen.

Søster Klaras løfter. 22. februar - Festen for Peters stol. Søster Klara avlegger sine løfter på festen for apostelen Peters stol. Tilsynelatende ligner ikke de feiringene hverandre. En norsk pike og så en apostelfyrste.

Hvis vi med «Peters stol». legger vekt på hvordan Vatikanet er blitt - det er jo en stat med barokkbygninger og kunst og forværelser og diplomater - Dronning, Elisabeth av England skal snart i audiens. - Hvis det er dette vi tenker oss når vi nevner pavestolen, da ser man ikke så godt hva søster Klaras løfter har med den festen å gjøre.

Men kanskje pave Frans' nye fasong, uten hermelinskrave og skuddsikker bil, hjelper oss å se: Hans måte å opptre på, ligner mer på ordenssøstrenes måte, faktisk.

Å sitte på Peters Stol innebærer tjeneste. - Å tjene de andre. Slik allerede Peter selv skriver i Peters brev: «Opptre ikke som herrer overfor dem dere har fått å ta vare på, men tre frem som et forbillede for hjorden.»

For selv om søster Klara kanskje en vakker dag blir generalpriorinne, er oppgaven fortsatt å søke de andres beste, det felles beste og ikke først og fremst ved å kommandere, men ved selv å leve idealet.

Og det andre trekk som gjør at det passer godt å avlegge løfter på dagen for Peters stol, er at «Peter-tjenesten» er bygget på tro. Peter bekjenner: «Du er Messias, sønn av den levende Gud.» Og det er fordi Peter tror, at Jesus gir ham fullmakter. «Det du binder på jorden skal være bundet i himlene. og det du løser på jorden skal være løst i himlene.»

På samme måte, er ordensløfter bygget på tro. Vi har fått nådegaven til å tro at Gud finns. At Gud er som en omsorgsfull far, som har sin plan, sitt prosjekt med hver enkelt av oss, og for hele menneskeheten.

Og vi får nåde til å tro. at vår egen tjeneste, og vårt eget livsløp skriver seg inn i den store bevegelsen mot målet: Guds Rikes komme. Vi får lov til å samarbeide med den levende Gud, for at Menneskene skal få fryde seg for Guds åsyn i evighet være salige.

Ordensløftenes form antyder at de innebærer avkall:

Lydighet: man gir avkall på anledningen til å følge sine egne innfall, virkeliggjøre sine private prosjekter.

Fattigdom: man gir avkall på å samle seg ting og kunst som kunne vise verden hvor stor jeg er. Som gir meg posisjon i menneskenes øyne.

Kyskhet: man gir avkall på gleden ved å se en etterslekt vokse opp og bli unik og selvstendig.

Men avkallet er bare fravær-siden av medaljen: Fattigdom, lydighet og kyskhet, er midler til å følge Kristus, som selv levde i fattigdom, lydighet til sin Far og i kyskhet.

Og vi ser at løftene gir god plass til utfoldelse av egenart: den hellige Franciscus og den hellige Elisabeth ligner Kristus, men de er samtidig originale personligheter.

Kristi liv førte til velsignelse og frelse for alle som tror på Ham, og forhåpentlig også for dem som ikke tror på Ham. På samme måte, vil søster Klaras tjeneste bidra ikke bare til din egen helliggjørelse, men være til glede og frelse for dem som møter deg.

Og ved din bønn vil du være til frelse også for dem du aldri kommer til å møte.

Så det passer godt å avlegge løfter på en fest, i glede. På en fest for Apostelfyrsten. Amen.

(Teksten er publisert med tillatelse fra p.Arne Fjeld op)

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III