Menu

Content

Breadcrumb

Roma, på 175. årsdagen for kongregasjonens grunnleggelse, 2017

„La oss fortrøstningsfullt legge vår skjebne i Gud Faders hånd”. (salige Maria Louise 31.12.1871)

Kjære søstre og medlemmer av Apostolat Fellesskapet, St. Elisabeth September, 2017 og dens festdager blir en spesiell tid for oss. Det er nemlig 175. årsdagen for kongregasjonens grunnleggelse, 10. årsdagen for salige Maria Louises saligkåring, og også 200. årsdagen for salige Maria Louises og Moder Franziskas fødselsdager. Alle disse årsdagene er viktige for vårt elisabethanske fellesskap, og vi retter våre tanker og takknemlige hjerter til Gud. Han har velsignet vår kongregasjon fra begynnelsen av. Tross mange vanskeligheter og prøvelser, som våre mødre, grunnleggerne, fikk erfare, var deres usedvanlige tillit til Guds Forsyn, alltid synlig i deres liv. Tilliten strømmet ut fra deres dype tro og hengivenhet til Gud.

Moder Maria oppmuntret ofte søstrene til å ha tillit, og under livets forskjellige hendelser, har hun minnet søstrene om å stole på Guds Forsyn. Holdningen har vokst frem i henne, sammen med hennes sterke tro, som hun daglig hentet styrket til fra bønn og Guds ord. Derfor kunne hun ærlig og med overbevisning skrive til søstrene, at til tross for vonde og vanskelige stunder, „gjenkjenner hun alltid, med intens tro og levende tillit, Gud Faders elskende hånd, som leder og fører våre skjebner” (jfr. Rundskrivet, 31.12.1871). Slik var Maria Louises faste overbevisning, både når kongregasjonen opplevde gleder og utvikling, og når den fikk prøve vanskelige tider, som heller ikke mangler hos oss.

Et skjønt og motiverende forbilde på innvielse til Guds Forsyn er også Moder Franziska. I år minnes vi 200 årsdagen for hennes fødsel. Moder Franziska har oppfordret søstrene til å stole på Gud, trass i all motgang for den unge kongregasjonen, søstrenes mange sykdommer, personlige problemer og veldig vanskelige tider under Kulturkampen. Hun har ansporet søstrene til trofast å følge kallet på den vei, som de har valgt, og som de har forpliktet seg til gjennom sine avlagte løfter: „men i alt som skjer, vil vi gjenkjenne Guds vilje og barnlig føye oss etter den, uansett hvor tungt det virker” (til søster Hilaria, 10.05.1875).

I dag, på 175. årsdagen for vår kongregasjons grunnleggelse, vender vi i tankene tilbake til dens begynnelse. Vi betrakter motet og styrken hos de hellige legene Kosmas og Damian. Vi beundrer også våre grunnleggeres flotte personligheter, for å søke styrke og øse av kraften fra deres liv og vitnesbyrd. Uten tvil, er våre grunnleggeres karisma, å hjelpe andre i den barmhjertige kjærlighets ånd, vesentlig i arven fra dem. Det samme gjelder deres ydmykhet, tillit og oppofrelse til Guds Forsyn. Vi ser, hvor nært de levde etter Den Hellige Skrifts innhold og hvordan Skriften ble til deres livs motto. Når de holdt seg til den hl. Skriftens ord, var de sikre på, at Gud sørget for dem, og at Han ustanselig søker å hjelpe enhver som stoler på Ham. Eksempler på Guds omsorg og på Hans hjelp til sitt utvalgte folk, leser vi om i Det Gamle Testamentet. Samme hjelp får også folket i Det Nye Testamentet. Den hl. Paulus får oss til å innse det ved å skrive at: „Gud i alle ting er med og virker til det beste for dem som elsker ham” (Rom 8,28).

Våre grunnleggere og mange generasjoner av søstre, som har gått den jordiske vei før oss, har erfart støtten fra Guds Forsyn. Slik hjelp og kraft leter også dagens søstre og medlemmer av Apostolat Fellesskap, St. Elisabeth etter. La oss huske på at Jesus alltid er med oss og til stedet i hverdagene våre. Han oppmuntrer oss til å stole betingelsesløst på Ham i alt vi gjør. Vi skal lete etter de uforgjengelige verdier, for å „søke bare først hans rike” (jfr. Matt 6,33). Ved å la oss ledes av barmhjertighetens ånd og en sterk tro, tillater vi Gud å gjøre mye godt gjennom våre hender. Allerede i dag kan vi si, ærlig og med åpne, takknemlige hjerter, at Herren Gud er med oss, ikke bare i det vakre, men også i det vanskelige.

Kjære søstre og medlemmer av Apostolat Fellesskapet, St. Elisabeth; troen og tilliten til Gud bøyer oss til ærlig å tenke over: Er troen dypt, basert på Fjellet som er Jesus selv, eller overfladisk og ikke fundamentert? Grunnleggerne oppmuntrer oss til å legge merke til godheten i oss selv og rundt oss. De vil at personers bitterhet og ondskap, som blir synlige på forskjellige måter, ikke skal tildekke det vakre og edle for oss. Det trengs sterk, vakker og ren tro her i verden. Vi trenger troen, som lar oss se den andre bredden under vår vandring, der Kristus venter på oss. Han ble en særlig ledsager på vår vei, i det øyeblikket vi uttalte vårt „fiat”. Vi behøver tro, som lar oss overleve prøvetid her på jorden.

Kjære søstre og medlemmer av Apostolat Fellesskapet, St. Elisabeth, i dag forenes vi med alle fellesskapene for å synge takksigelses Te Deum for 175 år av vår kongregasjons eksistens. Ennå mangler det ikke på vanskelige og vonde erfaringer, likevel har vi mange grunner til å takke Guds Forsyn for beskyttelse av hver enkelt søster og av hele kongregasjon. I det vi kjenner på jubileets glede, ønsker vi hverandre stor tiltro til Guds Forsyn etter grunnleggernes eksempel. Måtte vi alltid, spesielt i vanskelige stunder, overgi oss til Gud, som til vår Far. På denne skjønne dagen, ønsker jeg alle dere kjære søstre og medlemmer av Apostolat Fellesskapet, St. Elisabeth, sterk tro og absolutt overbevisning om at, i disse vanskelige tider, kommer Gud oss til hjelp. Han skal styrke våre krefter, trøste oss i sorgen og støtte oss i å løse problemene våre. Måtte Guds nåde hjelpe oss til å vokse i godhet. Slik kan vi bli „eksperter” på Guds Barmhjertighet der hvor vi er og tjener. Dermed kommer vi til sjenerøst å dele troen og kjærligheten med andre.

Idet jeg ønsker å forenes med dere i felles feiring av våre fester, sender jeg fra Neisse, som er så dyrebart i våre hjerter, mange hjertelige hilsener fra rådsøstre og alle beboere i generalhuset,

deres hengivne i Herren
S.M. Samuela Werbińska
generalsuperior

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III