×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 572

Menu

Content

Breadcrumb

Ordensløftene

Gudviet kyskhet

"Jeg anser alt for tap, i forhold til den overveldende vinning det er å kjenne Kristus Jesus, min Herre! For hans skyld har jeg funnet meg i å tape alt".

(Fil 3, 8-9)

Ved å love kyskhet for Himmelrikets skyld forplikter vi oss til et liv i sølibat og fullkommen indre og ytre avholdenhet. Kun «innstilt på det som hører Herren til» (jfr. 1 Kor 7, 32) gir vi frivillig og bevisst avkall på å inngå ekteskap og stifte familie, uten å miskjenne deres høye verdi, men utfolder alle våre krefter og evner i vår sendelse i Kirken.

 Fattigdom

"Dere minnes jo hvor gavmild vår Herre Jesus Kristus selv har vist seg - hvordan han som var rik, ble fattig for deres skyld, og gjennom sin fattigdom gjorde dere rike"

(2 Kor 8, 9)

Ved fattigdomsløftet bestemmer vi oss for å ta del i Jesu fattigdom, han som oppgav alt sitt eget, gikk inni slavens kår (jfr. Fil 2, 7). Etter Herrens råd og eksempel i Evangeliet forplikter vi oss ved fattigdomsløftet til en enkel, beskjeden livsform og gir avkall på fri bruk av materielle verdier. De tingene som vi trenger til livets opphold og til utøvelsen av våre kallsplikter, bruker vi uten å feste oss til dem, og i avhengighet av våre foresatte og av vårt fellesskap som stiller dem til vår disposisjon.

Lydighet

"Enda han var sønn, lærte han lydighet ved det han led; så, da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for enhver som gir seg inn under ham"

(Hebr 5, 8-9)

Ved å forplikte oss til lydighet fullbyrder vi den fulle hengivelse til Gud. I de rettmessige foresatte erkjenner vi i troen Guds stedfortredere.

    

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III