×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 572

Menu

Content

Breadcrumb

Oslo


Ordinære messetider i kapellet:
mandag     kl. 7.15
tirsdag     kl. 7.15
onsdag     kl. 7.15
torsdag     kl. 7.15
fredag     kl. 7.15
lørdag     kl. 7.15
søndag     kl. 9.00

Sakramentstilbedelse
torsdag     kl. 16.00 - 17.00


St. Elisabethsøstrene kom til Oslo i 1898 etter at St. Hallvard kapellet i Oslo ble innviet den 31. august og en katolsk skole var opprettet. I den første tiden bodde søstrene i tredje etasje i Urtegaten 29. Søstrene tok på seg oppgaven med den omreisende sykepleie i hele byen og de drev menighetsskole i den nye St. Hallvard menighet. Søstrenes materielle situasjon var meget vanskelig fordi søstrene ikke fikk betaling for innsatsen i undervisningen på skolen.

Da sr. Seraphia (en av de første som kom til Hammerfest i 1880) kom på visitas i 1897, beskrev hun søstrenes omstendigheter som meget vanskelige. Søstrene hadde liten plass både til sitt arbeid og - ikke minst - til å bo. Søstrenes privatbolig, menighetens kapell, prestens bolig og skolen var nemlig samlet i én bygning. Søstrene betalte ikke husleie, men isteden underviste de gratis på skolen og gjorde rent i kapellet og hele huset.

Da Norge – Danmark ble egen provins i Kongregasjonen i 1898, var det temmelig nærliggende at filialen i hovedstaden ble valgt som sete for provinsialpriorinnen. I 1899 kjøpte søstrene den store nabotomten, nr 31, for å kunne bygge et aldershjem. Selv om lutherske prester ikke var særlig positivt innstilt til katolske nonner og forbød sine troende å gi penger til søstrene, samlet de tross alt inn 9 000 kroner.

Den 19. november 1902 flyttet søstrene til det nye huset og man kunne komme i gang med driften av aldershjemmet. Pasientene var litt skeptiske til å begynne med. Med tiden fikk de stor tillitt til søstrene og søstrenes hus hadde meget godt ry. Helt i begynnelsen måtte beboerne selv betale for sitt opphold, men senere ble søstrenes virke finansiert av staten. Til gjengjeld skulle søstrene ta imot folk som staten hadde sendt til aldershjem.

I 1923 ble novisiatet åpnet (inntil da måtte søstrene gjennomgå sitt prøveår i Moderhuset i Breslau). I desember 1924 kom det tilbud om en eiendom utenfor byen, på Nordstrand. Det stod to små hus på tomten, og gjennom mange år syslet man med tanken om å flytte hele novisiatet dit ut. De vanskelige 30–årene var ikke gunstige i så henseende, krigsårene fulgte, med stans i all sivil byggevirksomhet og med etterkrigstidens stadig mindre tilgang på kandidater. Novisiatet forble i Urtegaten og man nøyde seg med søndagstur og ferieopphold på Nordstrand.

 På 1950–tallet kunne søstrene, takket være statens bidrag, ombygge aldershjemmet i Urtegaten. Men pasientenes krefter ble mer og mer svekket, deres plager ble gjerne større, og søstrenes krefter ble også mindre. Pleien av de gamle og syke, krevde på ingen måte mindre personale enn før, men tilgangen på nye søstre ble stadig mindre. Nye veier for søstrenes virke måtte søkes. Siden ombyggining i Urtegaten var umulig, satte de i gang med å bygge et hus på Nordstrand. Det ble et terrassehus som skulle romme boliger for andre. Hit flyttet også Provinshuset, og i årene fra 1976 til 1981 hadde søstrene også en barnepark. Til tross for den lange avstanden fra Munkerudveien, gjorde søstrene tjeneste i den nye St. Hallvard kirke.

 

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III