×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 572

Menu

Content

Breadcrumb

Hammerfest


Ordinære messetider i kapellet:
onsdager kl. 8.00


I mai 1880 meldte tre søstre Sr. Claudia, Sr. Serapia og Sr. Adelharda, seg frivillig til å reise til Hammerfest. Allerede den 19. november 1880, altså bare en måned etter søstrenes ankomst til Hammerfest, kokte nonnene middag for 10 fattige barn i byen. Snart økte tallet på barn som ble bespist til 24, og av dem lærte seg søstrene sin første norsk.

Den første tiden måtte søstrene bo i prestegården. I første omgang begynte de med omreisende sykepleie. Denne tjenesten gjorde søstrene uten å gjøre forskjell på tro, sosial rang, eller andre forhold.

St. Vincents hospital i Hammerfest, som våre første søstre åpnet i 1882, ble den første katolske institusjon i Norge på 1800-tallet. På den tid var det ikke bare pasienter som våre søstre hadde omsorg for. De hadde også en gruppe barn som skulle holdes med kost og losji, barn fra katolske familier utenfor byen, som presten holdt skole for.

I 1887 ble det en oppblomstring av søstrenes arbeid på sykehuset. I 1890 brant mesteparten av Hammerfest, heldigvis forble kirken, sykehuset og skolen uberørt av brannen. Søstrene tok seg da av alle de som var uten tak over hodet. Søstrene hadde ganske store problemer med å skaffe penger til dette arbeidet. Denne situasjonen bedret seg litt i 1895. I 1903 fikk sykehuset elektrisk lys og i 1913 ble det bygget en etasje til på bygningen. Den materielle situasjonen bedret seg først etter 1. verdenskrig. På 1920-tallet ble sykehuset modernisert, malt og reparert, men allikevel var standarden for lav. Søstrene bestemte seg da for å bygge et nytt hus. De første skisser for nybygget kom på bordet allerede sommeren 1934. Innvielsen av det nye St. Vincents hospital, et massivt murbygg, fant sted den 18. november 1936, dagen før St. Elisabeths kirkelige minnedag den gang. Samme år ble skolen stengt på grunn av mangel på elever.

Gjennom alle krigsårene arbeidet søstrene utrettelig, men da krigen sluttet i mai 1945, var Hammerfest utelukkende et sted på kartet, i virkeligheten eksisterte ikke byen, alt var sprengt og brent. Myndighetene var strenge: foreløpig fikk ingen vende tilbake på egen hånd. Det fantes jo intet: intet husly, ingen materialer, intet verktøy, ingen forsyninger. Den 2. oktober 1949 kom søstrene tilbake til Hammerfest. I en brakke innrettet de to sykestuer, samt et lite rom for høyfjellssol- og kortbølgebehandling. Fra 31. januar 1950 kunne man ta imot pasienter. I 1952 begynte de å bygge nytt sykehus. Det ble innviet i 1954 og fikk navnet St. Elisabeth Institutt istedenfor St. Vincents hospital. Husets kapell var samtidig kirkested for menigheten inntil 1958, da man innviet en ny menighetskirke som igjen bærer erkeengelen Mikaels navn. I 1977 ble instituttet stengt, men søstrene ville gjerne fortsette i denne byen. I 1978 flyttet søstrene til et nytt hus i Kirkegaten, hvor de er den dag i dag og fortsatt gjør sin lille innsats i menighetens og, ikke minst, i byens liv.

 

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III