×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 572

Menu

Content

Breadcrumb

Den norske provins

Den Katolske Kirkes historie i Norge går like langt tilbake som den norske statsdannelse. Høymiddelalderen var en storhetstid både for kirke og land, mens senmiddelalderen rammet Kirken i Norge. I 1537 innførtes den lutherske lære. Katolske prester virket lenge i det skjulte, og det fantes små katolske grupper frem til ca. 1700. Først i 1843 tillot Kongen at St. Olav menighet ble opprettet i hovedstaden. Noen år senere fulgte grunnleggelse av misjonsstasjoner i Alta, Tromsø og i Bergen.

Kronikken for Hammerfest katolske menighet begynner med året 1878. Den første dato er presten Clemens Hagemanns utnevnelse. Før han ankom, var det intet uten et halvferdig hus og ingen menighet uten forgjengerens mor. Man undres derfor når det i desember 1878 allerede omtales 14 menighetsmedlemmer. Oppgaver i menigheten var stadig flere, derfor bestemte sognepresten seg for å finne noen ordenssøstre som kunne hjelpe ham. Pastor Clemens Hagemann gjorde sin første henvendelse til St. Elisabethsøstrene i 1879, uten at dette førte frem. Generalpriorinnen, Moder Franziska Werner i Neisse, var svært skeptisk til å sende ordenssøstre til Hammerfest. Dels på grunn av avstand og klima, dels på grunn av de små forhold, dels fordi forespørselen ikke kom fra offisielt hold, men fra en ”ukjent og ubemidlet prest” – står det i Kongregasjons historie skrevet av Mertens.

Året etter besøkte pastor Hagemann St. Elisabethsøstrene i Berlin og i Neisse. I mai 1880 var han i Neisse, hvor søstrene fortsatt var skeptiske til å sende ordenssøstre nordover, men besøket endte likevel med at man ble enig om at tre ordenssøstre, som meldte seg frivillig, skulle reise sammen med Sr. Claudia og pastor Hagemann. I oktober reiste Sr. Serapia og Sr. Adelharda under ledelse av sr. Claudia nordover. Reisen varte i 2,5 uke, først med tog over Malmö, Christiania og Trondheim, så med båt fra Trondheim. De tre ordenssøstre ankom et Hammerfest med knedyp snø den 13. oktober 1880, bagasjen kom til byen først tre uker senere.

Søstrenes arbeidsområde ble på kort tid utvidet geografisk til andre områder hvor man spurte dem om hjelp. De tok på seg oppgaver innen omsorgsarbeidet hvor behovet var størst. I september 1887 ankom de første Elisabethsøstrene Trondheim. i 1891 kom til Oslo og i april 1906 til Tromsø. I 1923 tok søstrene seg av hjemmesykepleien i Harstad. I desember 1928 ankom søstre for å innrede og ominnrede huset i Tønsberg og i 1952 til Lillestrøm.

I dag har den norske provins bare fire hus: i Hammerfest, Oslo, Tromsø og Tønsberg.

Beslektede artikler

PROVINSIALHUSET

Munkerudveien 52
1165 OSLO
tlf. +47 23 38 44 00
faks +47 23 38 44 01
stelisabethprovins@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 6062.05.15887

HAMMERFEST

Kirkegata 24
9600 Hammerfest
tlf. +47 23 38 44 20
faks +47 23 38 44 21
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 4910.20.39806

TROMSØ

Balsfjordgata 35
9007 Tromsø
+47 23 38 44 30
+47 23 38 44 31
tromsoelisabeth@gmail.com

Hjemmeside

Konto nr.: 4750.16.49348

TØNSBERG

Botnegata 24
3112 Tønsberg
+47 23 38 44 22
+47 23 38 44 25
tonsberg@stelisabeth.katolsk.no

Hjemmeside

Konto nr.: 2420.33.37465

NOVISIAT

KALLSARBEIDET

kall@stelisabeth.katolsk.no
Leder for kallsarbeidet i
St. Elisabethsøstrenes norske provins:
sr. M. Karolina Bogoczová
tlf. +47 23 38 44 00
mobil +47 412 52 224

INTENSJONSPOSTEN

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for"
Klikk her for Intensjonsposten.

Color I Color II Color III