Dagen for første profess 29.11.2017

Onsdag 29. november 2017 avla fem søstre sine første løfter i St. Elisabeth kapell på Nordstrand i Oslo. Løfteavleggelsen skjedde kl. 11.00 under en høytidelig messe ledet av p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc sognepresten fra St. Hallvard menighet i Oslo.