Fem søstre har fornyet sine timelige løfter

Torsdag 20. september under den Hellige Messe fornyet sine timelige løfter fem av våre søstre: søster M. Antonia, søster M. Elisabeth, søster M. Pauline, søster M. Magdalena og søster M. Monika. 

Det er en stor glede for oss at fem av våre søstre nå har bekreftet sitt valg på nytt og fornyet sine løfter. Løftene gjelder for to år inntil avleggelse av evige løfter. Vi anbefaler våre Søstre til deres forbønn.