"Vi må gjøre menneskene glade" hl. Elisabeth

Vår kongregasjons karisma er en gave Gud har gitt til sin Kirke. I og med denne nådegaven ble vår kongregasjon gjennom den Hellige Ånd bestemt til å bringe Faderens barmhjertige kjærlighet - den kjærlighet som har fått konkret skikkelse og ble åpenbart for verden i Hans Sønn Jesu Kristi liv - til vår tids mennesker.

 

Art. 2 — Som våre grunnleggere forstår også vi den aposto­lisk-karitative virksomhet som vårt bidrag til oppbyggel­sen av Kristi mystiske legeme, Kirken, som vi i full beredvil­lighet inn- og underordner oss som ordenssøstre. I overens­stemmel­se med moder Franziskas utsagn: «Bare i forbindelse med Kirken kan det være tale om en velsignet virksomhet».