St. Elisabeth Hospital i Tromsø, Storgata 112. Fra 2013 leiligheter i Skipperhuset