St. Elisabethsøstrene drev St. Olavs klinikk i Tønsberg 1928 - 1974