Kapell hos St. Elisabethsøstrene i Hammerfest, Kirkegata 24