Hammerfest, St. Elisabeth Institutt. Tatt i bruk 1953. Avhendet 1978