St. Elisabetssøstrenes hjem/hospitaler i Norge

Oslo, St. Elisabethhjem i Urtegaten 31 fra 1902 til 1975

Oslo, St. Elisabethhjemmet i Munkerudveien 52 fra 1975

Oslo, Munkerudveien 52

Oslo, Munkerudveien 52

Hammerfest, St. Vincents Hospital fra august 1882

Hammerfest, St. Elisabeth Institutt. Tatt i bruk 1953. Avhendet 1978

Hammerfest, Kirkegata 24

Hammerfest, Kirkegata 24

Kapell hos St. Elisabethsøstrene i Hammerfest, Kirkegata 24

St. Elisabeth-søstrene begynte sin virkomhet i Tromsø, Grønnegata 102 i 1907. (Grønnegata 102 lå omtrent der inngangen til Aurora kino er i dag.) Foto: H.A. Brandt

St. Elisabeth Hospital i Tromsø, Storgata 112. Fra 1908 til 1924.

St. Elisabeth Hospital i Tromsø, Storgata 112. Fra 2013 leiligheter i Skipperhuset

St. Elisabeth Hospital i Tromsø, Mellomveien 50. Fra desember i 1924 til 30. juni 1972. I dag Elisabethsenteret

St. Elisabethhjemmet i Tromsø, Balsfjordgata 35 fra 1976.

St. Elisabethhjemmet i Tromsø, Balsfjordgata 35 fra 1976.

St. Elisabethsøstrene drev St. Olavs klinikk i Tønsberg 1928 - 1974

Tegning av St. Elisabethsøstrenes hjem i Tønsberg

St. Elisabethsøstrenes hjem i Tønsberg siden 1974