"For folkenes åsyn vil jeg holde mine løfter til Herren" (Sal 116, 18)

Vårt ordensliv er den inderlige virkeliggjørelse av det guddomlige liv som vi har mottatt i Dåpen ved Den Hellige Ånd. I troen på Gud som har elsket oss først, følger vi frivillig hans kall. I takknemlighet for kallets nåde vil vi strebe etter å vokse i kjærlighet.

Vi forplikter oss for hele vår levetid til et liv i fellesskap under løftene om gudviet kyskhet, fattigdom og lydighet ifølge våre Konstitusjoner.

 

Vårt ”ja” til Gud må daglig på ny fullbyrdes. Troskap mot den livsform vi har valgt, er en stadig utfordring for oss.