St. Elisabethsøstrene i Norge.

St. Elisabethsøstrene er en katolsk kongregasjon som ble grunnlagt i Schlesien i 1842.

De første søstrene kom til Norge i 1880, og det har siden blitt opprettet flere kommuniteter i landet.

Den første menigheten i Norge som henvendte seg til søstrene var St. Mikael i Hammerfest. Sogneprest Clemens Hagemann tok kontakt i 1879, fordi han trengte hjelp i menigheten. Det var ikke mange medlemmer, men det store området han skulle dekke gjorde det nødvendig med flere hender. Kongregasjonens priorinne svarte i første omgang nei. Hun var skeptisk til å sende noen til så små forhold så langt nord, og henvendelsen hadde heller ikke gått gjennom de offisielle kanaler.

I 1880 besøkte pater Hagemann søstrene i Berlin og Neisse. Under besøkte sistnevnte sted i mai møtte han fortsatt skepsis, men det ble enighet om at tre søstre som meldte seg frivillig kunne reise. I oktober reiste derfor sr. Claudia, sr. Serapia og Sr. Adelharda nordover sammen med Hagemann. De ankom Hammerfest den 13. oktober 1880.

Det gikk bra i Hammerfest, og snart kom det flere henvendelser. I september 1887 etablerte de seg i Trondheim, 1891 i Oslo og i april 1906 i Tromsø. De tok så ansvaret for sykepleien i Harstad i 1923. Der ble St. Elisabeth Hospital grunnlagt i 1927. I desember 1928 etablerte de seg i Tønsberg, og til sist kom en kommunitet i Lillestrøm i 1952.

Pr. 2018 har St. Elisabethsøstrene fire kommuniteter i Norge, i Hammerfest, Oslo, Tromsø og Tønsberg.