Kongregasjonens utspring og karisma.

Moderhuset i Neisse.

St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon (Congregatio Sororum a Sancta Elisabeth – CSSE). 

Kongregasjonen ble grunnlagt av fire unge kvinner, Klara Wolff, Maria Louise Merket, Matilde Merket, og Franziska Werner som et privat religiøst fellesskap for å reise rundt og pleie de syke i deres egne hjem uten betaling. På den tiden fikk de som ikke hadde råd til sykehus, ingen hjelp. I pleien av de syke hadde våre grunnleggere en særlig kjærlighet for de fattige og til den egne personlige fattigdom. I dette ble den hellige Elisabeth av Thüringens liv og virke deres inspirasjon og forbilde, og de valgte henne til vernehelgen for ordenssamfunnet. Etter Kristi ord: ”Alt hva dere har gjort mot selv den ringeste av mine brødre, det har dere gjort mot meg” (Matt 25,40), ville de i de syke ”pleie de sårede lemmer på den guddommelig Frelsers legeme”. Den 27. september 1842 innviet de sitt virke til Jesu hjerte, og denne dagen feirer vi nå som Kongregasjonens grunnleggelsesdag. 

Se også ordenens internasjonale portal (polsk).