Provinsialhuset i Oslo

Provinsialpriorinne bor i Provinsialhuset

Art. 179 — Vår Kongregasjons oppbygning svarer til Kirkens struktur. Den inndeles etter personelle og geografis­ke forhold i provinser. Søstrene er tilforordnet bestemte konventer.

Art. 256 — Allerede i grunnleggernes tid ble på grunn av den daværende alminnelige nød omsorgen for de fattige og syke utvidet utover det hjemlige område til forskjellige land.

      Slik ble i tidens løp enkelte hus sammenfattet i provinser som på ordinær måte blir ledet av vedkommende Provinsial­superior med sitt råd.

 

      Konventene står under denne ledelse.

 • VÅR ADRESSE

  St. Elisabethsøstrene i Norge
  Munkerudveien 52
  1165 Oslo

 • TELEFON OG KONTO

  Telefon: +47 23 38 44 00
  Telefaks: +47 23 38 44 01
  K. nr.: 6062.05.15.887

 • KONTAKT

  Søster M. Katarina Hodyr
  provinsialpriorinne
  provins@stelisabeth.katolsk.no