Oktober 2018

Jesu Hjerte bilde, kapellet i St. Elisabethsøstrenes Moderhus, Neisse i Polen

FRELSENS MYSTERIER

 

„Dette er din mor…” (Joh 19,27)

  

I Encyklikaen „Redemptoris Mater” leser vi: „også i sine bønner anerkjenner og feirer Kirken Marias «moderlige virksomhet»: hennes oppgave å «utbe tilgivelse, utvirke nåde, formidle forsoning og fred” (jfr. Prefasjon i Messe for Den Salige Jomfru Maria, Mor og Nådeformidlerske)".

I rosenkransen, som vi ber hver dag, og, på særlig måte i oktober, forent med hele Kirken, betrakter vi frelsens mysterier, og samtidig kjenner vi Marias støtte i vårt livs alle situasjoner.

Elmar Gruber skrev i boken „Maria, Guds tegn for menneskene”: „Bønnen bringer alltid forandring: den endrer enten meg eller situasjonen jeg befinner meg i, eller begge deler.”

Maria har fulgt sin Sønn på korsveien og stått under Hans kors. Hun har lidd sammen med Jesus, idet Hun har opplevd menneskers avvisning av Ham, og Hun har kjent de samme menneskers elendighet. På tross av dette, har Hun tatt oss imot som sine barn, da Kristus fra korset overgav hele menneskeheten til Henne. Maria har hjertet vidt åpent og fylt av kjærlighet til oss.

Det kan hende at vår relasjon til en medsøster, eller til andre er veldig komplisert. Da opplever vi det som en floke vi ikke er i stand til å løse opp i. Det finnes et bilde som fremstiller Maria, i ferd med å løse opp floker. Derfor kan vi vende oss i de vanskelige situasjonene, med hjertet fylt av tillit, til Maria og be om hjelp.

La oss be til vår Moder om beredvillighet til å tilgi, og om fred i verden, og om at freden har sitt utspring i hjertet til hver og en av oss.

Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach