Påkalling av Elisabeth

Den hellige Elisabeth av Sándor Liezen-Mayer.

Hellige Jesu hjerte, miskunn deg over oss.

Maria rene hjerte, vær vår tilflukt.

Hellige Elisabeth, vern for vår Kongregasjon, be for oss.

Hl. Elisabeth, som barn benådet av Gud

Hl. Elisabeth, den hellige Ånds lærvillige disippel

Hl. Elisabeth, i hofflivets glans vendt mot Gud

Hl. Elisabeth, som fyrstinne ydmyk for Gud

Hl. Elisabeth, forbilde på kyskhet

Hl. Elisabeth, elsket av fattige og forlatte

Hl. Elisabeth, heltemodige pleier av syke

Hl. Elisabeth, hjelp for alle nødlidende

Hl. Elisabeth, trofast etterfølger av den korsfestede

Hl. Elisabeth, som takket Gud i nød og ensomhet

Hl. Elisabeth, som ble fattig av kjærlighet til Jesus

Hl. Elisabeth, som liknet Frelseren ved din frivillige lydighet

Hl. Elisabeth, som har lidt den største urett

Hl. Elisabeth, som for Jesu skyld tilga de som fornærmet deg

Hl. Elisabeth, som i ditt hjerte alltid bar Kristi lidelse

At vi er ivrige for å ligne ditt dydige eksempel, be for oss!

At vi bruker vårt korte liv til Guds ære

At vi ringakter jordiske goder

At vi etter Jesu forbilde blir saktmodige og ydmyke

At vi vel fullkommen lydighet gjør oss lik Jesus

At vi hver dag bærer vårt kors sammen med den korsfestede

At vi elsker hverandre og således oppfyller Kristi bud

At vi tjener Kristus, Herren, i de syke og nødlidende

At vi lever og dør i Kristi kjærlighet.

La oss be: Gud, du har i den hellige Elisabeth tent underfull kjærlighet ti Gud og nesten, og gjort henne lik Kristus, din Sønn. Tenn også i våre hjerter den hellige Ånds ild, så vi vokser i kjærlighet til deg og i etterfølgelse av Kristus som er vår veg, sannhet og vårt liv, han som med deg og den hellige Ånd lever og hersker i all evighet. Amen.

Jesus Kristus, vår Herre og Mester, fyll våre hjerter med din kjærlighets Ånd, som du i så rik fylde har gitt til den hellige apostel Johannes. La oss ved hjertets renhet og en mild kjærlighet bli deg til behag. Verdig oss også ditt vennskap og din hellige mors særlige gunst.

Herre Jesus Kristus, vår talsmann hos Faderen, du har også gitt oss den salige jomfru, din mor, som vår mor og forbeder ved din trone. Vis den nåde at alle, som kommer med sin sak til deg, kan glede seg ved alltid å finne bønnhøring ved hennes forbønn, du som lever og hersker i all evighet. Amen.