St. Elisabethhjemmet i Tromsø

St. Elisabethsøstrene skulle komme til Tromsø allerede 1888 for å drive skole og sykepleie. Det gikk nesten 20 år innen Søstrene virkelig kom til Tromsø for å bli. 1906 kom de tre første søstrene, Thomasia, Pamfilia og Servula til Tromsø hvor de først innviet Grønnegata 2 i 1907. Men allerede året etter flyttet de til en større eiendom og kunne innvie hospitalet med 40 sengeplasser i Storgaten 112/114. I april 1923 satte overlege Wisløff, i nærvær av samtlige Søstre og byggelederen i spissen, det første spadestikket i jorden, og byggingen av det nye St.Elisabeth Hospital på Mellomveien kunne starte. Den 10.desember 1924 innviet sogneprest Van der Velden det nye hospitalet.

Bakgrunnen for kongregasjonen er forankret i Prinsesse Elisabeth av Ungarn (1200 tallet), senere kalt Den Hellige Elisabeths virke. Gjennom sin levemåte så prinsesse Elisabeth Guds nærvær i alle mennesker, særlig de fattige og syke og de som trengte mest hjelp. I 1850 ble hun utnevnt til å være ordens verneengel for Kongregasjonen. Slik kom Kongregasjonen til å være bærer av hennes navn. På dette grunnlag ble St. Elisabeths hospital visjon skapt; «om å pleie de syke og de fattige, som om de skulle pleie sin frelses legeme»

På St.Elisabeth hospital drev Søstrene både sykehus og opplæring for utdannelsesseksjonen i byen, samtidig som de selv hadde bopel og forvaltet husets praktiske oppgaver. Husets øverste etasje, hvor Søstrene hadde sin bopel, rommet også et kapell. Her utførte Søstrene sine bønner og gudstjenester.

Da dr. Schjelderup og Jenssen ba om å få innlegge sine pasienter i 1946 oppstod den private kvinneklinikken, som også skulle få jordmødre i sin stab. To rom ble stilt til rådighet for å ta imot barn til denne verden. Priorinnen Søster Birgitta var øverste sjef. De øvrige som var tilknyttet, praktiserte selv alt fra sykestell, bidrag til operasjoner, mottagelse av barn, vask og vaktmester arbeide.

Fra ca 1940 drev Søstrene på St.Elisabeth Hospital uformell barnepleieutdanning. Deretter ble utdannelsen formalisert, og første kull med barnepleiere ble uteksaminert i 1958. Siden den gang har St.Elisabeth Hospital vært et bruks hus på mange måter. Blant annet har skoleungdom gått i heimkunnskapslære, og Søstrene gav undervisning i kost og stell-lære. Etter modernisering og utvidelse med nytt tilbygg i 1964 inngikk St.Elisabeth Hospital avtale med Sentralsykehuset om å drive føde-og gynekologisk avdeling. St-Elisabeth ble nå å betrakte som en del av Sentralsykehuset i regionen. Fram til 1972 ble hospitalet styrt av Elisabethsøstrene, men sterk økende personalmangel hos Søstrene, og striden om abort førte til at Søstrene sa opp avtalen med fylket og tilbød huset til salgs.

Siden 1976 bor og driver St. Elisabethsøstrene i Balsfjordgata 35, 9007 Tromsø et hjem for eldre oppegående pensjonister. Samtidig forsatte de tjenesten i Vår Frue Menighet og på hjemmet blant pensjonærene og de som trenger husly.

 

Ordinære messetider ved St. Elisabethsøstrenes kapell i Tromsø:

Mandag - Lørdag   08.00 Messe 

Søndag 

16.30 - 17.30 Sakramentstilbedelse

 • VÅR ADRESSE

  St. Elisabethhjemmet
  Balsfjordgata 35
  9007 Tromsø

 • TELEFON OG KONTO

  Telefon: +47 23 38 44 30
  Telefaks: +47 23 38 44 31
  K. nr.: 4750.16.49.348

 • KONTAKT

  Søster M. Asumpta Balcerzak
  priorinne
  tromso@stelisabeth.katolsk.no