Velkommen til lovsangkveld i Tromsø

Vil dere oppleve litt av stemningen igjen? Velkommen til lovsangkveld i Tromsø katolske kirke 1. februar.

Vi begynner kl. 18.00 med å lovsynge Jesus og høre fra Ham om hva slags "her og nå" Han ønsker vi skal være...

Sangene blir:
1. Bli hos meg
2. All who are thirsty
3. Eli Eli
4. Here I am Lord
5. How great is our God
6. Takk Gud

Etter hl. Messe skal vi se på polsk film, tekstet på engelsk. "Who never lived".

Hjertelig velkommen

Et hyggelig og meningsfullt møte!

Julebasar 2018 på St. Elisabethhjemmet – fantastisk, i år igjen. Etter en lang forberedelse til julebasaren, fant den endelig sted lørdag 1. desember hos oss på Nordstrand. Denne dagen inviterte vi også alle barn til juleverksted. Dagen startet kl. 10.00. Alt håndprodukter var forberedt: julekrybber, julekort, adventsdekorasjoner og smakfulle hjemlagede syltetøy, epleknask, julebakst og mye mer...

Det var mange som kom, både voksne og barn, noen med hele familien faktisk. Fint at de kunne kose seg med vafler og kaffe eller vietnamesiske vårruller (i to størrelser!). Vi håper at alle fikk en fin dag hos oss med mat, julehandel, lotteri, men ikke minst be kjent med oss og med hverandre. Det var også en anledning for oss til å komme menneske i møte, slik at vi kunne dele gleden med andre. Vi håper også at juleverkstedet har vært en god opplevelse for barna, hvor vi kunne lage ting sammen. Det var fint at barna selv kunne lage forskjellige julegaver til sine kjære. En spesiell takk til alle barn som kom og ble kjent med oss!

Klokken 14.15 inviterte vi alle sammen til mini-konsert i vårt kapell på St. Elisabethhjemmet med orgelspill og adventssanger. Sangene og musikken gav oss adventsstemning. Dagen var vellykket! Glade foreldre og fornøyde barn drog hjem. Til slutt ønsket vi hverandre god adventstid og god jul! Det var en vakker dag, og vi er takknemlige for alle som kom, støttet og hjalp oss med forberedelsene og gjennomføringen av dagen. Vi ses igjen neste år.

Julebasar 2018

Julebasar 2018

Julebasar 2018

Julebasar 2018

Julebasar 2018

Lovsangskveld – Blir med å lovprise vår Gud!

Etter å ha deltatt i halvdagsretrett hos oss på Nordstrand, dro vi til Lovsangkveld i St. Hallvard kirke. Med hjertet fylt av glede og styrke, var det spesielt vakkert å kunne dra så mange som vi var.

Dette var en uforglemmelig kveld med sang, bønn, meditasjon og tilbedelse av Det hellige sakrament som foregikk i kapellet i St. Hallvard kirken. Vi samlet der for å lovprise vår Gud. Det var fint at alle kunne be bønnene til Gud på sitt eget språk, samt kunne synge på forskjellig språk. Vi ba for Kirken, menigheten og ikke minst for hverandre, for på denne måten ville vi styrke hverandre i troen. Takk at vi kunne samle oss ved Jesu føtter for å lytte til Ham, knele foran Ham i et nært forhold som skjult i Det hellige sakrament, og å tilbe Ham med åpne hjerter. Tilbedelse er en viktig del i vårt klosterliv, og det var fint at vi kunne dele denne åndelige gaven med andre. En stor takk til alle som deltok på denne lovsangkvelden med sin innsats til Guds store ære, og til stor glede for oss også. Det var virkelig en fantastisk kveld! Vi håper at vi sees igjen. Datoen er fastsatt til 8. desember 2018 på samme sted og på samme tid kl. 20:15 til 21:00.

De hellige fra Lisieux besøker Norden, og St. Elisabethsøstrene fra Tønsberg kommunitet fikk møte dem i Oslo.

Oktober 2018 er en måned hvor den hellige familien fra Lisieux besøker mange kirker i Norden for å la flest mulig pilegrimer møte dem. I og med at Biskop Bernt har utlyst et hellighetens år, ønsket man også å la flest mulig ungdom få sjansen til å la seg inspirere og motivere av Hl. Térèses liv og lære så sterkt forankret i Evangeliet. Dermed arrangerte NUK Ungdomsfestival 5.-7. oktober 2018 på Jessheim for alderen 15-35 år i oppvarmingen til høydepunktet når æresgjestene hl. Térèse av Jesusbarnet, og det hellige ekteparet Louis og Zélie Martin kom for å være sammen med oss. Denne relikvievalfarten hadde vår kommunitet forberedt seg på ved å be ni måneders daglig novene til hl. Térèse etter Non, Kirkens tidebønn midt på dagen. Hl. Térèse er også Sr. M. Karolinas og sr. M. Bernadettes vernehelgen fra dåpen, så det var en ekstra stor glede for fellesskapet da Priorinnen ønsket at vi skulle få dette som felles opplevelse.

Fredag 5. oktober ankom vi Jessheims katolske kirke St. Gudmund litt ut på ettermiddagen. Siden kirken ble bygget kun for et par år siden var det vårt første besøk her, så derfor hører det med å si at kirken er blitt en veldig flott! Flere av lederne var allerede på plass, og bussen med ungdommer fra Akersveien kom kort tid etterpå. Det var en flott gruppe på 56 ungdom, ledere, søstre og prester.

Etter at alle gruppene fra A-F hadde blitt litt kjent i sine grupper, kom vi sammen i kirken kl. 18 til Den hellige messe til de helligkårede foreldrene, feiret av sognepresten P. Andreas sammen med festivalansvarlige P. Tan og P. Josef. Deretter fulgte middag, talkshow med presentasjon av lederne, og mer info om hva vi skulle få oppleve disse to dager. For at vi bedre skulle bli kjent med hvem disse hellige egentlig var da de levde på jorden, presenterte Helene Fongen helgenene gjennom et rollespill hvor ungdommer selv fikk ta plass på scenen. Ved å personifisere dem slik la det bakteppe for å danne seg et bilde av hvilken familie den hellige Terese ble født inn i. Deretter fortsatte moroa med bli-kjent leker.

Lørdag 6. oktober startet vi med morgenmesse, og deretter kom en nydelig frokostbuffé forberedt av p. Tan og noen frivillige damer i menigheten. Man kunne merke menneskers generøsitet på så mange måter, og mange små detaljer av forberedelsene. F eks at alle fikk utdelt pilegrimsbok, pilegrimspass navneskilt og fargerike armbånd med de hellige dyder hos hl. Térèse Glede, Kjærlighet, Tillit, Barmhjertighet og Overgivelse.

Programmet for ungdom var intensivt, med både åndelig og underholdene aktiviteter. Formiddagen var delt inn i to deler. En økt for å styrke troen og en økt for å utvikle talenter. I første økt skulle gruppene snakke sammen om det er mulig å leve hellig i 2018. Etter ett debattpanel ledet av Festivalsjef P. Josef, med innlegg fra Broder Joel fra cistercienserklosteret Munkeby i Trondheim og St. Elisabethsøster Klara om hl. Térèse kall til Kjærlighet og hennes lille vei til Hellighet, skulle ungdommene i sine grupper ta opp konkrete historier til refleksjon, gjerninger og tiltak, eller praktiske dyder en kunne øve seg i for å aktualisere Helligheten i sine egne liv. Ungdommene hadde en åpenhjertelig tone med hverandre, og delte både utfordringer med å leve opp til troen, og hvilke mål de kunne sette seg for å sette noe av sitt håp ut i livet.

I andre økt kunne ungdommene velge mellom å melde seg på Workshops med alternative kunstformer som dans, musikk, kampsport, musikkvideo, kokkekunst, eller lynkurs i Apologetikk (trosforsvar). To timers improvisasjoner skulle vi presentere for hverandre i kveldens underholdning. Etter en dugnad på fellesarealene, og praktiske forberedelser til kvelden som å lage kulisser og omgjøre menighetssalen til Tv studio "for Katolske talenter 2018”, samlet vi oss i kirkerommet hvor P. Andreas hadde en omvisning av kirkens glassmalerier og skulpturer, og fortalte om helgene som disse forestilte. Skulpturene Jesusbarnet av Praha som er viktige for Filippinerne i menigheten, og Hellige Antonius av Padova som er særlig viktig for Tamilene. Glassmaleriene Hellige Paulus og Hellige Sunniva på høyre side kom fra St. Paul i Bergen, og glassmaleriene på venstre side fra St. Elisabethsøstrenes fraflyttede hospital i Trondheim med blant annet hellige Elisabeth og hennes yndlingsdisippel Johannes. Så var det klart for sangøvelse hvor vi særlig øvde på sangene spesiallagede til relikvievalfarten, og derfor var ny melodi, rytme og tekst for enhver av oss.

På kvelden kjørte vi live Katolske talenter 2018. Alle festivaldeltager bidro med et eller annet, om det var å styre lys og musikk, spille instrumenter, danse, synge, sloss, klappe eller heie. Alle samarbeidet med å gi av hele seg selv og med hele sitt hjerte å gjøre kvelden vakker og gledelig for sine andre talentfulle med-katolikker, og for å bygge et godt fellesskap for å ta imot de hellige som skulle komme å besøke oss fra himmelen. Musikkgruppa presenterte en sang de hadde skrevet på latin til musikken ”In the jungel”, Kampsportsgruppa presenterte det de hadde lært i en musikkoreografi, Musikkvideogruppa presenterte den musikkvideo de hadde laget, og mange bidragsytere inkludert oss søstre som sang og danset, og gruppen The first price sang veldig vakkert ”You are the reason” av Calum Scott. Etter at to av innslagene som kom til finalen fremførte sine nummer, hadde alle 5 minutt på seg til å komme ut å ta imot relikviene som skulle komme. En allé med roser ble dannet av alle deltagerne på ungdomsfestivalen som holdt hver sin rose i hånden, da relikvieskrinene ble båret ut av bilen og gjennom denne rosealleen og inn til kirken hvor Biskopen og alle prestene ventet for å fortsette prosesjon frem til alteret og rosene ble lagt på relikviene. Etter velkomstandakten og venerasjonen av relikviene, ble alle ungdommene igjen til en felles sakramentsandakt der overgivelsesbønner, bibeltekstlesning, lovsang og stille bønn harmonisk var flettet inn mellom hverandre. Deretter hadde hver språkgruppe i menigheten ansvar for sine våkeetapper inntil relikviene på morgenkvisten forlot St. Gudmund for å dra videre til St. Johannes og ungdom hadde alternativet å legge seg eller våke.

I St. Johannes ble det feiret pontifikalmesse kl. 11 av Biskop Bernt, og en pater fra Lisieux holdt en vakker preken. Deretter avsluttet Ungdomsfestivalens offisielle del med en lunsj og avskjedsklemmer i kjelleren. En ting var sikkert at til tross for at noen hadde sovet lite, og spesielt lederne siden deltagerne meldte seg på i siste liten, så ble dette utrolig vakker begivenhet som hadde knyttet sammen ungdommene enda mer. Berøringen av de hellige hadde sikkert berørt mange aspekter av vårt liv, og forhåpentligvis også i tiden som kommer, og det blomstret en ny tillit til at hl. Térèse sender sine roser fra himmelen ovenfor de forbønner vi har overgitt til Gud, og at også hennes foreldre ber for oss. Søstrene fra Tønsberg måtte selvfølgelig ta et gruppebilde med ungdommene fra Tønsberg menighet før avskjed.

Etter å ha overbrakt en hl. Térèses rose velsignet med den spesielle velsignelsen til vår kjære Provinsøkonom og Priorinne av Oslo kommunitet Sr. M. Faustyna som nettopp hadde hatt sin navnedag på ungdomsfestivalens åpning, og bedt rosenkrans sammen med hele Oslo kommunitet og formasjonshus dro vi to biler fulle med St. Elisabethsøstre igjen tilbake til St. Johannes kirke for å be Vesper for Prester og Ordensfolk, etterfulgt med foredrag og sakramentstilbedelse ledet av P. Hallvard Hole. Etter å ha deltatt i Ungdomsfestivalen, men erfart søstrene hjemme ’s forbønn gjennom arbeid og offer, var det vakkert å kunne dra samlet så mange søstre og også være forenet med søstrene fra andre ordener og kongregasjoner i enhet og lovprisning av Gud vår barmhjertige kjærlighet i en forsmak på himmelen!

Med takknemlighet til Himmelen, Kirken og Kongregasjonen,

Sr. M. Klara Ottersen

Forflytninger hos Elisabethsøstrene 2018

12. juli, etter en måneds opphold i Tromsø, flyttet Sr. M. Johanna Nguyen Thi Huong og Sr. M. Mikaela Nguyen fra kommuniteten i Tønsberg til kommuniteten på Nordstrand i Oslo.

Sr. M. Klara Ottersen har kommet tilbake til Norge fra Roma og flyttet til St. Elisabethsøstrenes kommunitet i Tønsberg 15. juli.

Den 18. juli flyttet sr. M. Franziska Nguyen Thi Hoai Khuyen fra Tønsberg til Hammerfest.

Siden 7. august har sr. M. Aleksandra Michalska tilhørt St. Elisabethsøstrenes kommunitet på Nordstrand i Oslo.

Fra den 24. september tilhører sr. M. Pauline Nguyen Thi Hong Ngoc kommuniteten i Tønsberg. Hennes plass i søstrenes kommunitet i Tromsø ble fra 26. september overtatt av sr. M. Monika Nguyen Hien Thi.

28. september reiste Sr. M. Pauline Nguyen Thi Hong Ngoc og sr. Elisabeth Nguyen Phuong Thi til Roma for å studere italiensk. De bor hos våre søstre i Via Nomentana.

BlimE Dansen 2018 St. Elisabethsøstrene

Søster M. Rita (t.v.) og Søster M. Pauline C.S.S.E. danser NRK Supers BlimE-dans. Temaet for BlimE 2018 er å se hverandre, og å tørre å stå opp for hverandre og seg selv. Følg søstrenes oppfordring – og ta gjerne en svingom selv!

Halvdagsretrett, den 15. desember 2018

Halvdagsretrett, den 15. desember 2018 samlet det seg flere kvinner som ville avsette en dag til stillhet og bønn, og ikke minst til adventsaktivitet. Vi begynte vår samling med Angelus bønn, så fulgte det et innlegg. Vi prøvde å se litt nærmere på Maria, Jesu Mor. Igjen kunne vi se på Marias ydmyke og lydige holdning. I vår tid, da mange ser med forakt på det å være villig til å underordne seg, er Maria et strålende eksempel for troende mennesker overalt. Maria fikk oss til å forstå at vår glede ikke bare må ytre seg i høylytt latter. Maria viser oss at det finnes glede som trives med stillhet, selv om det av og til kan bryte ut i jublende herlighet. Det mysteriet hun bærer inne i seg er så ufattelig stort at det ikke finnes ord for det. Dagen avsluttet vi med rosenkrans og måltid, hvor vi enda en gang kunne snakke om at det er Gud som må få fylle oss med sin fred. For av og til skjer det mange ting på en gang. Da er det godt å vite at man har én som er større enn alt dette. Fortsatt god advent!

Lovsangskveld – La oss komme nærmere Gud

Kvelden 08. desember samlet vi oss igjen i det lille kapellet i St. Hallvard kirke til en lovsangskveld. Med sang og bønn, overga vi oss selv til Gud, og foran Det Hellige Sakramentet ba vi om nåde for alle nødlidende, syke og trengende på hele jordkloden. Lovsangskvelden har gitt oss en ubeskrivelig opplevelse av Kristi tilstedeværelse. Idet vi kommer nærmere Gud, føler vi et kjærlig bånd mellom oss mennesker. Takk til alle som var med og som løftet Kirkens fellesskap med sine fromme tanker og bønner.

Halvdagsretrett 20.10.2018 – Du er en Gud som ser meg

På lørdag 20. oktober fant halvdagsretrett sted hos oss for mange. Med sine forskjellige aldre - noen helt unge, noen unge voksne og enkelte pensjonister, dannet alle deltakerne et ganske livlig fellesskap. Dagens tema handlet om kvinners skjønnhet. Retretten begynte med Angelus bønn i Maria kapell i søstrenes hage. Med sin fromme introduksjon ledet søster Natanaela alle i en dyp og meningsrik diskusjon og betraktninger. Alle viste interesse i samtale og gruppearbeid, samtidig bygde de en god atmosfære. Retrettens deltakerne tilbrakte tid på mange forskjellige aktiviteter, mest tid ble brukt til bønn og samtale. Alle fant ro og fred i søstrenes kapell. Til slutt fikk alle servert et varmt måltid. De hadde en fin mulighet til å bli kjent med flere søstre. Dagens retrett har gitt flere tanker og lyst til å komme igjen. Vi takker alle som har tatt imot innbydelsen. Vi ber til Gud at han velsigner hver og en av oss, og at Han ledsager oss på den trygge og trange vei som fører oss til vårt himmelske fedre land. Neste møte er planlagt til lørdag 15. desember.

Søstrenes retrett i 2018 er avsluttet

I våre Konstitusjoner i art. 57 står det skrevet: ”Som særlige tider for omvendelse og helliggjørelse holder vi én gang i året minst fem dagers retrett. Åpen for Den Hellige Ånds ledelse, i samling og taushet, etterprøver, fornyer og utdyper vi vårt liv etter Evangeliet.” I 2018 var det planlagt retrett for søstrene ved p. Andreas Kościukiewicz MSF. Retretten i Tromsø ble holdt i uke 8, fra 18.02. om kvelden til 24.02. om morgenen. I Oslo ble retretten gjennomført i uke 38, fra 16.09. om kvelden til 22.09. om morgenen.

Temaet for retretten var «Jesu Hjerte, kilden til tilgivelse og forsoning i våre fellesskap» og er en del av St. Elisabethsøstrenes permanente formasjon. Med utgangspunkt i dette temaet delte pater Andreas Kościukiewicz fra Bodø sine refleksjoner rundt klosterkallets nåde, Jomfru Marias” ja”, samt betydningen av klosterløftene: fattigdom, lydighet og kyskhet. Til slutt talte pateren om skriftemålets betydning i våre liv og viktigheten av dette. Det var en retrett i stillhet – med tid til ettertanke og meditasjon mellom foredragene, inkludert under måltidene. Det var også god tid til bønn, tilbedelse og skriftemål. Retretten ble avsluttet med løftefornyelse.

Hjertelig takk til pater Andreas MSF for inspirerende uker, både i Tromsø og i Oslo. Takk til alle søstrene som bidro med utallige tjenester.

Se flere bilder

Fem søstre har fornyet sine timelige løfter

Under Den Hellige Messe, torsdag 20. september, fornyet fem av våre søstre sine timelige løfter. Det er en stor glede for oss at søster M. Antonia, søster M. Elisabeth, søster M. Pauline, søster M. Magdalena og søster M. Monika nå har bekreftet sitt valg på nytt. Løftene gjelder for to år inntil avleggelse av evige løfter. Vi anbefaler våre søstre til deres forbønn!

  

 

Dagen for første profess 29.11.2017

Onsdag 29. november 2017 avla fem søstre sine første løfter i St. Elisabeth kapell på Nordstrand i Oslo. Løfteavleggelsen skjedde kl. 11.00 under en høytidelig messe ledet av p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc sognepresten fra St. Hallvard menighet i Oslo. Blant koncelebrantene var også flere prester, samt søstrenes venner fra Norge og Vietnam.

 

Hos St. Elisabethsøstrene avlegger vi løfte om lydighet, gudviet kyskhet og fattigdom. Løfteavleggelsen finner sted etter den kirkelige ritus og blir tatt imot av Provinsialsuperior, i dette tilfellet sr. M. Katarina Hodyr. Ved første profess bevitner søstrene sin hengivelse til Gud for ett år i vårt ordenssamfunns tjeneste. Søstrene blir fullt ut innlemmet i kongregasjonen og besegler forpliktelsen til et liv etter våre konstitusjoner, Direktoriet, provinsialstatuttene og de øvrige bestemmelser.

 

Dette var en stor festdag, ikke bare for Søster M. Franziska Nguyen Thi Hoai Khuyen, Søster M. Johanna Nguyen Thi Huong, Søster M. Bernadette Nguyen Thi Thuong, Søster M. Mikaela Nguyen Thi Trang, Søster M. Rafaela Vo Hoa Huong, samt deres foreldre og søsken, men for alle søstrene og for hele Kirken.

 

Etter seremonien var det klart for mottagelse med servering inne i Provinshuset, hvor det akkurat var plass nok til alle fremmøtte. Det var en uforglemmelig dag for oss alle.

Vi er glade på alle de fem søstrenes vegne, og ønsker dem Guds rike velsignelse og alle nådegaver de trenger også i tiden fremover.

 

Se flere bilder 

St. Elisabethsøster Maria Rita (Anna Kozielska) avla evige løfter

Søster M. Rita Kozielska

Lørdag den 2. september 2017 avla sr. M. Rita Kozielska sine evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo. Hovedcelebrant var biskop Bernt Eidsvig Can.reg og messen begynte kl. 10.30. Deretter var det mottagelse i menighetsalen. Ettermiddagen reiste innbudte gjester på Nordstrand til Provinshuset, hvor andre del av festen begynte: det var bønn, festlig middag og kaffe, og mange gledelige overraskelser ved rekreasjonen.

I Vår Frue Kirke i Tromsø markerte vi denne store begivenheten med Den Hellige Messe søndag den 10. september, hvor hovedcelebranten var biskop Mgr. Berislav Grgić og messen begynte kl. 11.00.  Deretter var det kirkekaffe i menighetslokale med gratulasjoner og gaver. Sr. M. Rita ble så glad at  så mange kom i kirken denne dagen, spesiell mange barn tilstede. Hun ble også gledelig overrasket over å få overrekt blomster fra barna og deres familier.

Sr. M. Rita er født og oppvokst i Polen. Hun trådte inn hos St. Elisabethsøstrene i september 2010 i Oslo og avla sine første løfter i 2012. Hun er tilknyttet St. Elisabethsøstrenes felleskap i Tromsø siden 2013. I Vår Frue Menighet i Tromsø er hun kateket, sakristan og tar seg av pynt i kirken.

Vi gleder oss med sr. Rita og ønsker henne Guds rike velsignelse og ber om forbønn for henne.

St. Elisabethsøstrene

Se bilder fra Sr. M. Rita´s Kozielska sine evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo.