Fem søstre har fornyet sine timelige løfter

Under Den Hellige Messe, torsdag 20. september, fornyet fem av våre søstre sine timelige løfter. Det er en stor glede for oss at søster M. Antonia, søster M. Elisabeth, søster M. Pauline, søster M. Magdalena og søster M. Monika nå har bekreftet sitt valg på nytt. Løftene gjelder for to år inntil avleggelse av evige løfter. Vi anbefaler våre søstre til deres forbønn!

  

 

Dagen for første profess 29.11.2017

Onsdag 29. november 2017 avla fem søstre sine første løfter i St. Elisabeth kapell på Nordstrand i Oslo. Løfteavleggelsen skjedde kl. 11.00 under en høytidelig messe ledet av p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc sognepresten fra St. Hallvard menighet i Oslo. Blant koncelebrantene var også flere prester, samt søstrenes venner fra Norge og Vietnam.

 

Hos St. Elisabethsøstrene avlegger vi løfte om lydighet, gudviet kyskhet og fattigdom. Løfteavleggelsen finner sted etter den kirkelige ritus og blir tatt imot av Provinsialsuperior, i dette tilfellet sr. M. Katarina Hodyr. Ved første profess bevitner søstrene sin hengivelse til Gud for ett år i vårt ordenssamfunns tjeneste. Søstrene blir fullt ut innlemmet i kongregasjonen og besegler forpliktelsen til et liv etter våre konstitusjoner, Direktoriet, provinsialstatuttene og de øvrige bestemmelser.

 

Dette var en stor festdag, ikke bare for Søster M. Franziska Nguyen Thi Hoai Khuyen, Søster M. Johanna Nguyen Thi Huong, Søster M. Bernadette Nguyen Thi Thuong, Søster M. Mikaela Nguyen Thi Trang, Søster M. Rafaela Vo Hoa Huong, samt deres foreldre og søsken, men for alle søstrene og for hele Kirken.

 

Etter seremonien var det klart for mottagelse med servering inne i Provinshuset, hvor det akkurat var plass nok til alle fremmøtte. Det var en uforglemmelig dag for oss alle.

Vi er glade på alle de fem søstrenes vegne, og ønsker dem Guds rike velsignelse og alle nådegaver de trenger også i tiden fremover.

 

Se flere bilder 

St. Elisabethsøster Maria Rita (Anna Kozielska) avla evige løfter

Søster M. Rita Kozielska

Lørdag den 2. september 2017 avla sr. M. Rita Kozielska sine evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo. Hovedcelebrant var biskop Bernt Eidsvig Can.reg og messen begynte kl. 10.30. Deretter var det mottagelse i menighetsalen. Ettermiddagen reiste innbudte gjester på Nordstrand til Provinshuset, hvor andre del av festen begynte: det var bønn, festlig middag og kaffe, og mange gledelige overraskelser ved rekreasjonen.

I Vår Frue Kirke i Tromsø markerte vi denne store begivenheten med Den Hellige Messe søndag den 10. september, hvor hovedcelebranten var biskop Mgr. Berislav Grgić og messen begynte kl. 11.00.  Deretter var det kirkekaffe i menighetslokale med gratulasjoner og gaver. Sr. M. Rita ble så glad at  så mange kom i kirken denne dagen, spesiell mange barn tilstede. Hun ble også gledelig overrasket over å få overrekt blomster fra barna og deres familier.

Sr. M. Rita er født og oppvokst i Polen. Hun trådte inn hos St. Elisabethsøstrene i september 2010 i Oslo og avla sine første løfter i 2012. Hun er tilknyttet St. Elisabethsøstrenes felleskap i Tromsø siden 2013. I Vår Frue Menighet i Tromsø er hun kateket, sakristan og tar seg av pynt i kirken.

Vi gleder oss med sr. Rita og ønsker henne Guds rike velsignelse og ber om forbønn for henne.

St. Elisabethsøstrene

Se bilder fra Sr. M. Rita´s Kozielska sine evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo.