Halvdagsretrett, den 15. desember 2018

Halvdagsretrett, den 15. desember 2018 samlet det seg flere kvinner som ville avsette en dag til stillhet og bønn, og ikke minst til adventsaktivitet. Vi begynte vår samling med Angelus bønn, så fulgte det et innlegg. Vi prøvde å se litt nærmere på Maria, Jesu Mor. Igjen kunne vi se på Marias ydmyke og lydige holdning. I vår tid, da mange ser med forakt på det å være villig til å underordne seg, er Maria et strålende eksempel for troende mennesker overalt. Maria fikk oss til å forstå at vår glede ikke bare må ytre seg i høylytt latter. Maria viser oss at det finnes glede som trives med stillhet, selv om det av og til kan bryte ut i jublende herlighet. Det mysteriet hun bærer inne i seg er så ufattelig stort at det ikke finnes ord for det. Dagen avsluttet vi med rosenkrans og måltid, hvor vi enda en gang kunne snakke om at det er Gud som må få fylle oss med sin fred. For av og til skjer det mange ting på en gang. Da er det godt å vite at man har én som er større enn alt dette. Fortsatt god advent!

Lovsangskveld – La oss komme nærmere Gud

Kvelden 08. desember samlet vi oss igjen i det lille kapellet i St. Hallvard kirke til en lovsangskveld. Med sang og bønn, overga vi oss selv til Gud, og foran Det Hellige Sakramentet ba vi om nåde for alle nødlidende, syke og trengende på hele jordkloden. Lovsangskvelden har gitt oss en ubeskrivelig opplevelse av Kristi tilstedeværelse. Idet vi kommer nærmere Gud, føler vi et kjærlig bånd mellom oss mennesker. Takk til alle som var med og som løftet Kirkens fellesskap med sine fromme tanker og bønner.

Halvdagsretrett 20.10.2018 – Du er en Gud som ser meg

På lørdag 20. oktober fant halvdagsretrett sted hos oss for mange. Med sine forskjellige aldre - noen helt unge, noen unge voksne og enkelte pensjonister, dannet alle deltakerne et ganske livlig fellesskap. Dagens tema handlet om kvinners skjønnhet. Retretten begynte med Angelus bønn i Maria kapell i søstrenes hage. Med sin fromme introduksjon ledet søster Natanaela alle i en dyp og meningsrik diskusjon og betraktninger. Alle viste interesse i samtale og gruppearbeid, samtidig bygde de en god atmosfære. Retrettens deltakerne tilbrakte tid på mange forskjellige aktiviteter, mest tid ble brukt til bønn og samtale. Alle fant ro og fred i søstrenes kapell. Til slutt fikk alle servert et varmt måltid. De hadde en fin mulighet til å bli kjent med flere søstre. Dagens retrett har gitt flere tanker og lyst til å komme igjen. Vi takker alle som har tatt imot innbydelsen. Vi ber til Gud at han velsigner hver og en av oss, og at Han ledsager oss på den trygge og trange vei som fører oss til vårt himmelske fedre land. Neste møte er planlagt til lørdag 15. desember.

Fem søstre har fornyet sine timelige løfter

Under Den Hellige Messe, torsdag 20. september, fornyet fem av våre søstre sine timelige løfter. Det er en stor glede for oss at søster M. Antonia, søster M. Elisabeth, søster M. Pauline, søster M. Magdalena og søster M. Monika nå har bekreftet sitt valg på nytt. Løftene gjelder for to år inntil avleggelse av evige løfter. Vi anbefaler våre søstre til deres forbønn!

  

 

Dagen for første profess 29.11.2017

Onsdag 29. november 2017 avla fem søstre sine første løfter i St. Elisabeth kapell på Nordstrand i Oslo. Løfteavleggelsen skjedde kl. 11.00 under en høytidelig messe ledet av p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc sognepresten fra St. Hallvard menighet i Oslo. Blant koncelebrantene var også flere prester, samt søstrenes venner fra Norge og Vietnam.

 

Hos St. Elisabethsøstrene avlegger vi løfte om lydighet, gudviet kyskhet og fattigdom. Løfteavleggelsen finner sted etter den kirkelige ritus og blir tatt imot av Provinsialsuperior, i dette tilfellet sr. M. Katarina Hodyr. Ved første profess bevitner søstrene sin hengivelse til Gud for ett år i vårt ordenssamfunns tjeneste. Søstrene blir fullt ut innlemmet i kongregasjonen og besegler forpliktelsen til et liv etter våre konstitusjoner, Direktoriet, provinsialstatuttene og de øvrige bestemmelser.

 

Dette var en stor festdag, ikke bare for Søster M. Franziska Nguyen Thi Hoai Khuyen, Søster M. Johanna Nguyen Thi Huong, Søster M. Bernadette Nguyen Thi Thuong, Søster M. Mikaela Nguyen Thi Trang, Søster M. Rafaela Vo Hoa Huong, samt deres foreldre og søsken, men for alle søstrene og for hele Kirken.

 

Etter seremonien var det klart for mottagelse med servering inne i Provinshuset, hvor det akkurat var plass nok til alle fremmøtte. Det var en uforglemmelig dag for oss alle.

Vi er glade på alle de fem søstrenes vegne, og ønsker dem Guds rike velsignelse og alle nådegaver de trenger også i tiden fremover.

 

Se flere bilder 

St. Elisabethsøster Maria Rita (Anna Kozielska) avla evige løfter

Søster M. Rita Kozielska

Lørdag den 2. september 2017 avla sr. M. Rita Kozielska sine evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo. Hovedcelebrant var biskop Bernt Eidsvig Can.reg og messen begynte kl. 10.30. Deretter var det mottagelse i menighetsalen. Ettermiddagen reiste innbudte gjester på Nordstrand til Provinshuset, hvor andre del av festen begynte: det var bønn, festlig middag og kaffe, og mange gledelige overraskelser ved rekreasjonen.

I Vår Frue Kirke i Tromsø markerte vi denne store begivenheten med Den Hellige Messe søndag den 10. september, hvor hovedcelebranten var biskop Mgr. Berislav Grgić og messen begynte kl. 11.00.  Deretter var det kirkekaffe i menighetslokale med gratulasjoner og gaver. Sr. M. Rita ble så glad at  så mange kom i kirken denne dagen, spesiell mange barn tilstede. Hun ble også gledelig overrasket over å få overrekt blomster fra barna og deres familier.

Sr. M. Rita er født og oppvokst i Polen. Hun trådte inn hos St. Elisabethsøstrene i september 2010 i Oslo og avla sine første løfter i 2012. Hun er tilknyttet St. Elisabethsøstrenes felleskap i Tromsø siden 2013. I Vår Frue Menighet i Tromsø er hun kateket, sakristan og tar seg av pynt i kirken.

Vi gleder oss med sr. Rita og ønsker henne Guds rike velsignelse og ber om forbønn for henne.

St. Elisabethsøstrene

Se bilder fra Sr. M. Rita´s Kozielska sine evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo.