Det kors vi bærer er kjærligheten

Se Påsken

fra St. Olav kirke i Tønsberg

Se Påsken

fra St. Olav kirke i Tønsberg

Se Påsken

fra St. Olav kirke i Tønsberg

Se Påsken

hos St. Elisabethsøstrene i Tønsberg

Se Påsken

hos St. Elisabethsøstrene i Tønsberg

Se Påsken

hos St. Elisabethsøstrene i Oslo

Se Påsken

hos St. Elisabethsøstrene i Oslo

Se Påsken

fra Vår Frue kirke i Tromsø

Se Påsken

fra Vår Frue kirke i Tromsø

Se Påsken

hos St. Elisabethsøstrene i Tromsø

Se Påsken

hos St. Elisabethsøstrene i Tromsø

Se Påsken

hos St. Elisabethsøstrene i Tromsø

Se Påsken

hos St. Elisabethsøstrene i Hammerfest

Se Påsken

fra St. Mikael kirke i Hammerfest

Se Påsken

hos St. Elisabethsøstrene i Hammerfest

Se Påsken

fra St. Mikael kirke i Hammerfest

Se Påsken

hos St. Elisabethsøstrene i Hammerfest

Gode minner fra vinter 2013