Vår søster M. Klara Ottersen avla evige løfter

Vi gleder oss med søster M. Klara og ønsker henne Guds rike velsignelse. Lørdag den 5. oktober 201 avla søster M. Klara Ottersen sine evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo. Hovedcelebrant var biskop Bernt Eidsvig Can.reg og messen begynte kl. 12.00. Deretter var det mottagelse i menighetsalen. Ettermiddagen reiste familien, søstrene og innbudte gjester på Nordstrand til Provinshuset, hvor andre del av festen begynte: det var vesper, festlig middag, og fine overraskelser ved rekreasjonen.

Søster M. Klara trådte inn hos St. Elisabethsøstrene i september 2010 og avla sine første løfter i 2014. Hun er tilknyttet St. Elisabethsøstrenes felleskap i Tønsberg.

Vi gleder oss med sr. Klara og ønsker henne Guds rike velsignelse, trofasthet i kallet og ber om forbønn for henne.

St. Elisabethsøstrene

St. Elisabethsøster M. Klara Ottersen avlegger evige løfter

Lørdag den 5. oktober 2019 avlegger søster M. Klara Ottersen sine evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo.

Hovedcelebrant er biskop Bernt Eidsvig Can.reg og messen begynner kl. 12.00.

Deretter er det mottagelse i menighetsalen. Alle er hjertelig velkommen!

Søster M. Klara trådte inn hos St. Elisabethsøstrene i september 2010 og avla sine første løfter i 2014. Hun er tilknyttet St. Elisabethsøstrenes felleskap i Tønsberg.

Vi gleder oss med søster M. Klara og ønsker henne Guds rike velsignelse.

Opptagelsen i novisiatet av vår postulant Nguyen Bich Thuy

Den 24. september 2019 kunne vi i vår felleskap oppleve en gledelig begivenhet. Vår postulant Nguyen Bich Thuy ble tatt opp til vår Kongregasjon og begynte sin novisiatstid.

Opptagelsen i novisiatet skjer ved en enkel høytidelighet som kalles ikledning. Novisen får ordensdrakten som vi bærer i vår kongregasjon, med hvitt slør, og et ordensnavn. Som tegn på det nye liv fikk Bich Thuy nytt navn – Sr. M. Augustine etter den hellige Augustin av Hippo (354-430), som hun tok som sitt forbilde og vernehelgen. Novisen fikk også overrakt våre Konstitusjoner, de aktuelle Provinsialstatutter og K irkens tidebønnsbok.

Hun skal i novisiatstiden, som varer ett år, forberede seg til løfteavleggelse og får en dypere innføring i vår karisma.

Vi ønsker vår Novise en velsignet tid, måtte hun enda mere rotfestes i sitt kall og i våre Grunnleggernes Karisma for å bli beredt til å tjene de fattige i dagens verden etter den hl. Elisabeths eksempel.

Halvdagsretrett på Nordstrand

28. september 2019 var vi samlet i vårt kloster på Nordstrand til en halvdagsretrett. Vi gikk videre i vandringen vår blant kvinner i Bibelen. Denne gang satte vi en vakker kvinne fra Det gamle testamente – Hanna, på dagsprogrammet. Hanna er omtalt i de to første kapitlene i 1. Samuels bok. Beretningen om Hanna, den som begynte med sorgens tårer, avsluttes med hjertefryd i Herren. Vi har mye å lære av Hanne og av mange andre kvinner i Det gamle testamente. Den 23. november er avsatt tid til halvdagsrettrett. Hvis du vil bli med, er du hjertelig velkommen.

28. september 2019 var vi samlet i vårt kloster på Nordstrand til en halvdagsretrett. Vi gikk videre i vandringen vår blant kvinner i Bibelen.

I år feirer Sr. Maria Blanka Dawidowska sin 65 årsprofessjubileum.

I år feirer Sr. Maria Blanka Dawidowska sin 65 årsprofessjubileum. Selveste dagen var i juli, men høytideligheten ble feiret 11. og 12. september 2019. Vår sogneprest p. Carlo B. Le Hong Phuc under andakten vigslet kransen.

Provinspriorinne Sr. Maria Katarina la på Sr. Maria Blankas hode kransen fulgt av følgende bønn: Provinspriorinnen eller hennes stedfortreder: Kjære Sr. Maria Blanka, ta imot denne krans. Følg videre her på jorden den tornekronede Frelser, så du kan fortjene å bli kronet med ære og herlighet i himmelen.

12. september kl. 11.00 har Biskop Bernt Eidsvig og flere prester feiret jubileumsmesse i Sr. Maria Blankas intensjon i St. Elisabeths kapell på Nordstrand. Under festlig feiring av den hellige messe fornyet Sr. Maria Blanka sine løfter, etter gammel tradisjon i kongregasjonen.

Dagen ble også feiret med festmåltider, kaffe og kaker og underholdning som ble forberedt av våre medsøstre. Vi ønsker sr. M. Blanka mange flere år i Herrens tjeneste.

7. september 2019 kunne vi igjen samle oss til Lovsangsvelden.

7. september 2019 kunne vi igjen samle oss til Lovsangsvelden i St. Hallvard kirke i Oslo. En stor takk til alle som deltok på denne lovsangkvelden med sin innsats til Guds store ære, og til stor glede for oss også. Det var virkelig en fantastisk kveld! Vi håper at vi sees igjen. Ny lovsangskveld er fastsatt til 16. november på samme sted og på samme tid kl. 20:15 til 21:00.

7. september 2019 kunne vi igjen samle oss til Lovsangsvelden i St. Hallvard kirke i Oslo.