JANUAR 2019

LYDIGHET

„Hør, Israel...” (5 Mos 6,4)

 

Temaet for vår permanente formasjon lyder: Hl. Elisabeth, lydig overfor Guds vilje, et forbilde på tro og offervillig nestekjærlighet.

Lydighet, som bl.a. gjør oss i stand til å lytte, karakteriseres ved to egenskaper; åpenhet og tillit. Hvis vi har et åpent hjerte, har vi – billedlig talt – et sted, som kan romme det som blir sagt. Gud inviterer oss til å lytte slik, når Han sier: „Hør, Israel” (5 Mos 6,4), „Hør, datter” (Sal 45,11) eller „Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!” (Åp 3,6). Alt dette betyr, at lydighet åpner for forbindelse mellom den, som har stilt seg åpen, betraktende, letende og Den, Som svarer. På den måten kan vi forestille oss hl. Elisabeths lydighet, hun, som ivrig søkte Guds vilje.

Konrad av Marburg skrev tolv leveregler for hl. Elisabeth. En av dem lyder: "Ha Gud i hjerte og tanker". Når Kristus er sentrum for vårt liv, da finner vi gleden ved å lytte til Ham, ta imot og leve etter Hans vilje. Deretter erfarer vi, at lydighet i hvert uttalte "ja" overfor Guds vilje, gjør oss stadig mer frie i vår egenvilje. Vi lever i Guds barns frihet, og erfarer at lydighet overfor Gud og frihet „går hånd i hånd”.

Øvelse denne måneden: "For å bevare den indre forbindelse med Gud i dagens løp benytter vi gjerne enhver anledning til personlig bønn" (K 50).

Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach