De hellige fra Lisieux besøker Norden, og St. Elisabethsøstrene fra Tønsberg kommunitet fikk møte dem i Oslo.

Se flere bilder fra pontifikalmesse 

 

Oktober 2018 er en måned hvor den hellige familien fra Lisieux besøker mange kirker i Norden for å la flest mulig pilegrimer møte dem. I og med at Biskop Bernt har utlyst et hellighetens år, ønsket man også å la flest mulig ungdom få sjansen til å la seg inspirere og motivere av Hl. Térèses liv og lære så sterkt forankret i Evangeliet. Dermed arrangerte NUK Ungdomsfestival 5.-7. oktober 2018 på Jessheim for alderen 15-35 år i oppvarmingen til høydepunktet når æresgjestene hl. Térèse av Jesusbarnet, og det hellige ekteparet Louis og Zélie Martin kom for å være sammen med oss. Denne relikvievalfarten hadde vår kommunitet forberedt seg på ved å be ni måneders daglig novene til hl. Térèse etter Non, Kirkens tidebønn midt på dagen. Hl. Térèse er også Sr. M. Karolinas og sr. M. Bernadettes vernehelgen fra dåpen, så det var en ekstra stor glede for fellesskapet da Priorinnen ønsket at vi skulle få dette som felles opplevelse.

Fredag 5. oktober ankom vi Jessheims katolske kirke St. Gudmund litt ut på ettermiddagen. Siden kirken ble bygget kun for et par år siden var det vårt første besøk her, så derfor hører det med å si at kirken er blitt en veldig flott! Flere av lederne var allerede på plass, og bussen med ungdommer fra Akersveien kom kort tid etterpå. Det var en flott gruppe på 56 ungdom, ledere, søstre og prester.

Etter at alle gruppene fra A-F hadde blitt litt kjent i sine grupper, kom vi sammen i kirken kl. 18 til Den hellige messe til de helligkårede foreldrene, feiret av sognepresten P. Andreas sammen med festivalansvarlige P. Tan og P. Josef. Deretter fulgte middag, talkshow med presentasjon av lederne, og mer info om hva vi skulle få oppleve disse to dager. For at vi bedre skulle bli kjent med hvem disse hellige egentlig var da de levde på jorden, presenterte Helene Fongen helgenene gjennom et rollespill hvor ungdommer selv fikk ta plass på scenen. Ved å personifisere dem slik la det bakteppe for å danne seg et bilde av hvilken familie den hellige Terese ble født inn i. Deretter fortsatte moroa med bli-kjent leker.

Lørdag 6. oktober startet vi med morgenmesse, og deretter kom en nydelig frokostbuffé forberedt av p. Tan og noen frivillige damer i menigheten. Man kunne merke menneskers generøsitet på så mange måter, og mange små detaljer av forberedelsene. F eks at alle fikk utdelt pilegrimsbok, pilegrimspass navneskilt og fargerike armbånd med de hellige dyder hos hl. Térèse Glede, Kjærlighet, Tillit, Barmhjertighet og Overgivelse.

Programmet for ungdom var intensivt, med både åndelig og underholdene aktiviteter. Formiddagen var delt inn i to deler. En økt for å styrke troen og en økt for å utvikle talenter. I første økt skulle gruppene snakke sammen om det er mulig å leve hellig i 2018. Etter ett debattpanel ledet av Festivalsjef P. Josef, med innlegg fra Broder Joel fra cistercienserklosteret Munkeby i Trondheim og St. Elisabethsøster Klara om hl. Térèse kall til Kjærlighet og hennes lille vei til Hellighet, skulle ungdommene i sine grupper ta opp konkrete historier til refleksjon, gjerninger og tiltak, eller praktiske dyder en kunne øve seg i for å aktualisere Helligheten i sine egne liv. Ungdommene hadde en åpenhjertelig tone med hverandre, og delte både utfordringer med å leve opp til troen, og hvilke mål de kunne sette seg for å sette noe av sitt håp ut i livet.

I andre økt kunne ungdommene velge mellom å melde seg på Workshops med alternative kunstformer som dans, musikk, kampsport, musikkvideo, kokkekunst, eller lynkurs i Apologetikk (trosforsvar). To timers improvisasjoner skulle vi presentere for hverandre i kveldens underholdning. Etter en dugnad på fellesarealene, og praktiske forberedelser til kvelden som å lage kulisser og omgjøre menighetssalen til Tv studio "for Katolske talenter 2018”, samlet vi oss i kirkerommet hvor P. Andreas hadde en omvisning av kirkens glassmalerier og skulpturer, og fortalte om helgene som disse forestilte. Skulpturene Jesusbarnet av Praha som er viktige for Filippinerne i menigheten, og Hellige Antonius av Padova som er særlig viktig for Tamilene. Glassmaleriene Hellige Paulus og Hellige Sunniva på høyre side kom fra St. Paul i Bergen, og glassmaleriene på venstre side fra St. Elisabethsøstrenes fraflyttede hospital i Trondheim med blant annet hellige Elisabeth og hennes yndlingsdisippel Johannes. Så var det klart for sangøvelse hvor vi særlig øvde på sangene spesiallagede til relikvievalfarten, og derfor var ny melodi, rytme og tekst for enhver av oss.

På kvelden kjørte vi live Katolske talenter 2018. Alle festivaldeltager bidro med et eller annet, om det var å styre lys og musikk, spille instrumenter, danse, synge, sloss, klappe eller heie. Alle samarbeidet med å gi av hele seg selv og med hele sitt hjerte å gjøre kvelden vakker og gledelig for sine andre talentfulle med-katolikker, og for å bygge et godt fellesskap for å ta imot de hellige som skulle komme å besøke oss fra himmelen. Musikkgruppa presenterte en sang de hadde skrevet på latin til musikken ”In the jungel”, Kampsportsgruppa presenterte det de hadde lært i en musikkoreografi, Musikkvideogruppa presenterte den musikkvideo de hadde laget, og mange bidragsytere inkludert oss søstre som sang og danset, og gruppen The first price sang veldig vakkert ”You are the reason” av Calum Scott. Etter at to av innslagene som kom til finalen fremførte sine nummer, hadde alle 5 minutt på seg til å komme ut å ta imot relikviene som skulle komme. En allé med roser ble dannet av alle deltagerne på ungdomsfestivalen som holdt hver sin rose i hånden, da relikvieskrinene ble båret ut av bilen og gjennom denne rosealleen og inn til kirken hvor Biskopen og alle prestene ventet for å fortsette prosesjon frem til alteret og rosene ble lagt på relikviene. Etter velkomstandakten og venerasjonen av relikviene, ble alle ungdommene igjen til en felles sakramentsandakt der overgivelsesbønner, bibeltekstlesning, lovsang og stille bønn harmonisk var flettet inn mellom hverandre. Deretter hadde hver språkgruppe i menigheten ansvar for sine våkeetapper inntil relikviene på morgenkvisten forlot St. Gudmund for å dra videre til St. Johannes og ungdom hadde alternativet å legge seg eller våke.

I St. Johannes ble det feiret pontifikalmesse kl. 11 av Biskop Bernt, og en pater fra Lisieux holdt en vakker preken. Deretter avsluttet Ungdomsfestivalens offisielle del med en lunsj og avskjedsklemmer i kjelleren. En ting var sikkert at til tross for at noen hadde sovet lite, og spesielt lederne siden deltagerne meldte seg på i siste liten, så ble dette utrolig vakker begivenhet som hadde knyttet sammen ungdommene enda mer. Berøringen av de hellige hadde sikkert berørt mange aspekter av vårt liv, og forhåpentligvis også i tiden som kommer, og det blomstret en ny tillit til at hl. Térèse sender sine roser fra himmelen ovenfor de forbønner vi har overgitt til Gud, og at også hennes foreldre ber for oss. Søstrene fra Tønsberg måtte selvfølgelig ta et gruppebilde med ungdommene fra Tønsberg menighet før avskjed.

Etter å ha overbrakt en hl. Térèses rose velsignet med den spesielle velsignelsen til vår kjære Provinsøkonom og Priorinne av Oslo kommunitet Sr. M. Faustyna som nettopp hadde hatt sin navnedag på ungdomsfestivalens åpning, og bedt rosenkrans sammen med hele Oslo kommunitet og formasjonshus dro vi to biler fulle med St. Elisabethsøstre igjen tilbake til St. Johannes kirke for å be Vesper for Prester og Ordensfolk, etterfulgt med foredrag og sakramentstilbedelse ledet av P. Hallvard Hole. Etter å ha deltatt i Ungdomsfestivalen, men erfart søstrene hjemme ’s forbønn gjennom arbeid og offer, var det vakkert å kunne dra samlet så mange søstre og også være forenet med søstrene fra andre ordener og kongregasjoner i enhet og lovprisning av Gud vår barmhjertige kjærlighet i en forsmak på himmelen!

Med takknemlighet til Himmelen, Kirken og Kongregasjonen,

Sr. M. Klara Ottersen

Forflytninger hos Elisabethsøstrene

12. juli, etter en måneds opphold i Tromsø, flyttet Sr. M. Johanna Nguyen Thi Huong og Sr. M. Mikaela Nguyen fra kommuniteten i Tønsberg til kommuniteten på Nordstrand i Oslo.

Sr. M. Klara Ottersen har kommet tilbake til Norge fra Roma og flyttet til St. Elisabethsøstrenes kommunitet i Tønsberg 15. juli.

Den 18. juli flyttet sr. M. Franziska Nguyen Thi Hoai Khuyen fra Tønsberg til Hammerfest.

Siden 7. august har sr. M. Aleksandra Michalska tilhørt St. Elisabethsøstrenes kommunitet på Nordstrand i Oslo.

Fra den 24. september tilhører sr. M. Pauline Nguyen Thi Hong Ngoc kommuniteten i Tønsberg. Hennes plass i søstrenes kommunitet i Tromsø ble fra 26. september overtatt av sr. M. Monika Nguyen Hien Thi.

28. september reiste Sr. M. Pauline Nguyen Thi Hong Ngoc og sr.
Elisabeth Nguyen Phuong Thi til Roma for å studere italiensk. De bor hos våre søstre i Via Nomentana.

 

Italiensk språkkurs i Roma

BlimE Dansen 2018 St. Elisabethsøstrene

Søster M. Rita (t.v.) og Søster M. Pauline C.S.S.E. danser NRK Supers BlimE-dans. Temaet for BlimE 2018 er å se hverandre, og å tørre å stå opp for hverandre og seg selv. Følg søstrenes oppfordring – og ta gjerne en svingom selv!

Søstrenes retrett i 2018 er avsluttet

I våre Konstitusjoner i art. 57 står det skrevet: ”Som særlige tider for omvendelse og helliggjørelse holder vi én gang i året minst fem dagers retrett. Åpen for Den Hellige Ånds ledelse, i samling og taushet, etterprøver, fornyer og utdyper vi vårt liv etter Evangeliet.”


I 2018 var det planlagt retrett for søstrene ved p. Andreas Kościukiewicz MSF.
Retretten i Tromsø ble holdt i uke 8, fra 18.02. om kvelden til 24.02. om morgenen. I Oslo ble retretten gjennomført i uke 38, fra 16.09. om kvelden til 22.09. om morgenen.

Temaet for retretten var «Jesu Hjerte, kilden til tilgivelse og forsoning i våre fellesskap»  og  er en del av St. Elisabethsøstrenes permanente formasjon. Med utgangspunkt i dette temaet delte pater Andreas Kościukiewicz fra Bodø sine refleksjoner rundt klosterkallets nåde, Jomfru Marias” ja”, samt betydningen av klosterløftene: fattigdom, lydighet og kyskhet. Til slutt talte pateren om skriftemålets betydning i våre liv og viktigheten av dette.

 

Det var en retrett i stillhet – med tid til ettertanke og meditasjon mellom foredragene, inkludert under måltidene. Det var også god tid til bønn, tilbedelse og skriftemål. Retretten ble avsluttet med løftefornyelse. 

 

Hjertelig takk til pater Andreas MSF for inspirerende uker, både i Tromsø og i Oslo. Takk til alle søstrene som bidro med utallige tjenester.

 

 

Se flere bilder 

Retrett i Tromsø

Retrett i Tromsø

Retrett i Tromsø

Retrett i Oslo

Retrett i Oslo

Fem søstre har fornyet sine timelige løfter

Under Den Hellige Messe, torsdag 20. september, fornyet fem av våre søstre sine timelige løfter. Det er en stor glede for oss at søster M. Antonia, søster M. Elisabeth, søster M. Pauline, søster M. Magdalena og søster M. Monika nå har bekreftet sitt valg på nytt. Løftene gjelder for to år inntil avleggelse av evige løfter. Vi anbefaler våre søstre til deres forbønn!

 

Se flere bilder 

 

 

 

Fem søstre har fornyet sine timelige løfter

Evige Gud, jeg takker deg fordi du har kalt meg til å etterfølge din Sønn, vår Herre Jesus Kristus

I våre grunnleggeres ånd er jeg rede til å virke for din Kirke og for menneskenes frelse.

jeg søster M... fornyer mine løfter om gudinnviet kyskhet, fattigdom og lydighet

i St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon etter denne kongregasjons konstitusjoner.

Miskunnsrike Gud, du kjenner min svakhet, kom meg til hjelp med din nåde,

så jeg trofast kan holde det jeg har lovet.